Välj butik
Select store
Övriga länder
Other countries
Leverera till
Ship to
Språk
Language
Loading spinner

Kundvagn

0 SEK

Att installera klickgolv

Följ alltid tillverkarens instruktion

För att garantin ska gälla är det viktigt att du följer läggningsinstruktionen som tillverkaren föreskriver. Det som står här är allmänna riktlinjer som stöd för ditt golvinköp. Riktlinjerna gäller för alla golv som säljs i denna nätbutik, d.v.s. tunna - mindre än 20 mm tjocka - parkettgolv, laminatgolv och linoleumgolv som klickas samman utan lim.

Flytande golv behöver avstånd till väggarna

Klickgolv klickas ihop till ett flak som "flyter" ovanpå undergolvet utan att sitta fast någonstans. Det ska finnas plats för golvet att svälla under det fuktiga sommarhalvåret. Lämna därför alltid ett avstånd mellan golvet och väggarna eller andra fasta förmål såsom pelare och dörrkarmar. Mellanrummet täcks sedan med golvsocklar eller lister. Hur mycket avstånd som ska lämnas beror på golvtyp och hur stort golvet är. Generellt kan sägas att ett 10 m långt golv behöver ca 7-10 mm avstånd till väggarna.

Kontrollera avståndet under dörrarna

Får du plats med ett nytt golv under dörrarna? Är utrymmet för litet måste dörrbladen sågas av. Alternativt kan du välja ett tunnare golv.

Undergolvet ska vara rent, torrt, jämnt och hårt

Ju tunnare ditt klickgolv är destå viktigare är undergolvets kvalitet. Lämpligt undergolv är betong, trä, spånplatta, golvregelskiva, klinkers, linoleummatta och plastmatta.

Jämna ut undergolvet

Sätt ihop några golvskivor och använd långsidans kant som linjal för att mäta jämnheten. Gropar spacklas eller fylls med grålumpapp. Upphöjningar måste slipas ned. Ju jämnare undergolvet är desto stabilare kommer klickgolvet kännas att gå på. Skulle det trots allt svikta någonstans kan du ta upp klickgolvet igen och fylla i med grålumpapp för att jämna ut håligheten.

Ta bort socklar och lister

Bäst resultat får du om golvsocklarna tas bort. Märk upp dom så att socklarna hamnar på rätt plats när de sätts upp igen. Ett alternativ till att ta bort socklarna är att istället täcka springan mellan golvet och socklarna med en kvartsstav (rundad list) eller smyglist.

Såga av dörrfoder

Snyggast blir det om golvet går under dörrfodren och inte runt om. Lägg en golvbräda mot dörrfodret och såga längs brädan.

Lägg ångspärr på betong

Betong innehåller fukt som kan tränga upp och förstöra ditt golv. Lägg alltid ut en plastfolie (0,2 mm PE-folie) med 20 cm överlapp på betong eller undergolv med golvvärme. Det är viktigt att undergolvet är tillräckligt torrt och ordentligt rengjort så att det inte bildas mögel under plastfolien. Betonggolv måste ha en relativ fuktighet under 90% RF vid 20°C. Elektroniska fuktmätare kan vara osäkra mätinstrument och indikerar endast.

Anlita expert om du är osäker.

Aldrig ångspärr ovanpå krypgrund

Krypgrund måste vara väl ventilerad och det måste vara möjligt för eventuell kvarstående fukt att tränga igenom bjälklaget. Plastfolie och täta golvskikt typ linoleum och plastgolv bör därför undvikas (vid golvvärme ska dock alltid plastfolie läggas, oberoende undergolv och grund). Trägolv/Parkettgolv släpper igenom fukt bättre än laminatgolv.

Plastfolie kan däremot med fördel läggas på marken i krypgrunden. Stick hål i plasten i lågpunkterna så att eventuellt kondensvatten kan rinna ut och inte bildar pölar på plasten.

Dämpa stegljudet med golvunderlägg

Foam, golvpapp eller stegljudsskiva används som underlägg till klickgolvet för att dämpa stegljud, jämna ut mindre ojämnheter, isolera mot kyla och ge ett komfortablare golv att gå på.

Golvvärme

De flesta klickgolv kan installeras ovanpå ett golvvärmesystem. Undantaget är trägolv i bok, lönn och jatoba eftersom de är särskilt känsliga för förändringar i temperatur/luftfuktighet.

Tänk på att golvvärmesystemet måste vara anpassat för att användas tillsammans med det golv du väljer. Bäst information om vilket system du ska använda får du från tillverkaren av golvvärmesystemet. I läggningsinstruktionen för respektive golv finns också information om vilka krav som ställs på golvvärmesystemet.

Lägg in golvet

Följ instruktionen som ligger i golvpaketet. Det finns flera olika konstruktioner av klickgolv och läggningsmetoden beror därför på vilket golv du valt.

Tänk på att beställa hem tillräckligt med golv. Ungefär 5% extra brukar räcka till spill som uppstår när de avsågade brädbitarna är för korta för att kunna användas i golvet. Det kan också vara bra att spara några extra brädor för att i framtiden kunna byta ut skadade delar av golvet.

Tänk på att trägolv varierar ganska mycket i färg och mönster. Beställ därför lite extra så du kan sortera bort brädor eller delar av brädor som du inte tycker om. Särskilt plank-golv kan variera ganska mycket och det är t.ex. inte snyggt med allt förmånga ljusa eller mörka plankor intill varandra. Blanda gärna plankor från max två paket. Lämna inte öppnade paket till dagen efter. Förslut öppnade paket. Problemet är lite mindre med två- och trestavsgolv, eftersom stavarna gör att variationerna fördelas ut jämnare över golvet. Laminatgolv har inte detta problem alls, mönstret är ett tryckt papper med beständiga färger som inte ändras under laminatgolvets livstid. Mönsterrepetition kan dock förekomma så var observant vid läggningen så två identiska inte hamnar intill varandra.