Välj butik
Select store
Övriga länder
Other countries
Leverera till
Ship to
Språk
Language
Loading spinner

Kundvagn

0 SEK

Om parkettgolv

Bjelin tillverkar ett brett sortiment av parkettgolv. På Bjelin.se kan du köpa ett stort antal olika parkettgolv samt hitta information om parkettgolv för att underlätta när du skall köpa parkettgolv.

Vad är ett parkettgolv?

Parkettgolv kallas även för lamellparkett, flerskiktsparkett eller bara för parkett och är ett trägolv uppbyggt i flera skikt. Parkettkonstruktionen ger bättre stabilitet och är också bra från ett hållbarhetsperspektiv eftersom mycket mer golv kan tillverkas av varje träd. Idén är faktiskt svensk och patenterades redan 1941 av Gustav Kährs

Stabila parkettgolv med flera skikt

Parkettgolvet är uppbyggt i tre skikt där fiberriktningen i de olika skikten ligger vinkelrätt mot varandra. De olika skikten låser varandra, detta minskar träets naturliga rörelser och ger ett stabilt golv. Ytskiktet ska enligt europeisk standard ha en tjocklek på minst 2,5 mm. Bjelins parkettgolv har en slityta på 3,4 mm vilket gör att du kan slipa om golvet flera gånger. Mellanskiktet är starkt och bärkraftigt och tillverkas vanligtvis av tall eller gran. Även bottenskiktet har en stabiliserande funktion.

Parkettgolv läggs vanligtvis på ett befintligt konstruktionsgolv. Det finns alltså inga krav på att själva parkettgolvet skall bära några laster. Parkettgolvet fungerar endast som en slityta av ett finare träslag.

Olika typer av parkettgolv?

Parkettstavar

Traditionella parkettgolv med massiva parkettstavar brukar ha dimensionerna 500 mm x 60-70 mm x 22 mm och spikas fast i underlaget.

Den tunnare så kallade mosaikparketten betår av en något tunnare lamell med en typisk tjocklek på 8 till 10 mm och limmas fast i undergolvet.

Bjelin har utvecklat en helt ny parkettstav som kan klickas ihop utan att behöva spika, limma, slipa och lacka. Ett populärt mönster är fiskbensparkett

Tvåstavsparkett, trestavsparkett

De vanligaste stavparkettgolven består av större brädor där två till fyra parkettstavar limmats i bredd för att enklare kunna klickas ihop till ett flytande golv. Vanligast i Sverige är så kallad 3-stavsparkett men även 2-stavsparkett förekommer.

Enstavsparkett eller plank

När ytskiktet består av ett enda brett skikt brukar man tala om plank.

Högkantsparkett

När en parkett läggs med ändträet upp brukar man tala om en högkantsparkett, eller mer vanligt industriparkett. Den synliga delen av lamellen har ofta ett träsnitt på 8 mm x 22 mm då denna typ av parkett till en börja var en restprodukt av traditionell parkettillverkning. Golvet användes på grund av sin slittålighet tidigare i industrilokaler men har under senare tid blivit populärt både inom hem och offentliga miljöer.

Parkettgolv löser trätekniska problem

Trä är hygroskopiskt, det vill säga att trä har förmågan att ta upp fuktighet ur luften, och därför anpassar sig till fuktigheten i den omgivande luften. Varje enskild träfiber sväller alltså när luftfuktigheten ökar och krymper när mängden vatten i luften minskar.

På sommaren när inomhusluften är fuktig sväller träet och på vintern när luftfuktigheten särskilt i Sverige kan bli väldigt låg, krymper trägolvet. Resultatet blir att golvplankorna kupar eller skålar sig då fibrerna i en trädstam är anpassade till en rund form. När man sågar till en fyrkantig planka av en rund stock får den olika hydroskopiska egenskaper i olika riktningar och krymper respektive sväller olika mycket i olika delar av plankan.

Parkettgolvet löser problemet genom att ha flera lager av trä i golvet där de olika lagren har olika fiberriktningar. Golvet blir hydrostatiskt stabilt med betydligt mindre kupning och skålning. Eftersom parkettgolvplankorna inte krymper och sväller så mycket, bildas inte heller några springor mellan plankorna