Breda plank i härdat trä - Bjelin
Laddar kundvagn.

Breda plank i härdat trä Många gånger starkare än ett traditionellt trägolv

Köp härdat trägolv

Bjelins breda plank är tillverkade med en patenterad teknik för att härda trä och göra det starkare. Ett innovativt trägolv med en genuin träkänsla som är många gånger starkare och som utnyttjar förnyelsebara råvaror optimalt.

Träkänsla i alla stilar

Naturens variationsrikedom ger oändliga möjligheter att skapa vackra golv. Upptäck ett fantastiskt sortiment av trägolv i alla färger och stilar - från lugnt och elegant till livfullt och rustikt.

Matcha eller bryt av golvets färg mot väggar och textiler, eller gör hemmet rustikare med plankor där träets naturliga ådring borstats fram.

Starkt och hållbart

Woodura är den patenterade teknik som gör det möjligt göra trä starkare och att använda hela trädet som råvara. Hållbart både för dig och vår miljö.

Träytan pressas samman under hög värme med en träfiberskiva som bestrukits med en träpulverblandning. Träytan komprimeras och träpulvret tränger in underifrån. Resultatet är ett härdat trä som är många gånger starkare och hårdare samtidigt som utseendet och känslan behålls. Med Woodura inreder du med trädets vackraste delar och resten används för att golvet ska hålla länge.

Härdat trä är ett genuint trägolv som av naturens lagar kommer att få repor. Det är viktigt att man tar väl hand om sitt golv och följer befintliga råd för installation och underhåll.

Bekymmersfri installation med tunna golv

Vanligtvis är breda plank också tjocka. Tekniken med härdat trä medger att golven kan göras breda samtidigt som de kan göras mycket tunna, bara 11 mm. Därför slipper du såga av dörrblad och göra andra kostsamma ombyggnationer i ditt hem.

Klickgolv för perfekt resultat
Låssystemet 5G gör det lättare än någonsin att klicka ihop ett golv. Lägg det själv eller minimera projekttiden. Installeras fritt, flytande ovanpå undergolvet utan att spikas eller limmas fast.

Produktsammansättning

1. Hårdvaxoljad eller mattlackad naturlig träyta

2. Träbaserat pulverlager

3. Fukttålig HDF-skiva av hög kvalitet

4. Balansskikt

Maximera golvytan från varje stock

Härdat trä är också ett hållbart sätt att utnyttja träråvaran maximalt. Genom att använda tunna träskikt istället för tjockare massiva plankor kan en betydligt större mängd slutprodukt tillverkas av varje kubikmeter trä.

Förvandla spillmaterialet till ett nytt golv

Sågspån Fyllnadsmaterial till Woodura och Nadura.

Allmän och teknisk information

Produkttjocklek
11 mm

Bredd och längd
223 x 2379 mm | 283 x 2379 mm | 210 x 2379 mm | 276 x 2379 mm

Rengöring
Produkter av härdat trä ska rengöras med Osmo-underhållsprodukter.

Kapningsanvisningar
Vi rekommenderar skärverktyg med hårdmetallskär när golvplankorna ska kapas.

Användningsområden
Golv av härdat trä är lämpliga för praktiskt taget alla rum i hem eller kommersiella utrymmen som utsätts för normalt slitage (till exempel kontor, väntrum eller butiker). Golv av härdat trä är inte lämpliga för fuktiga rum (till exempel badrum eller bastu).

Installation
Undergolvet måste vara torrt, jämnt, bärande och rent. Ojämnheter på mer än 3 millimeter per inledande meter och 2 millimeter per ytterligare meter måste jämnas ut. Installationsanvisningarna som medföljer produkten måste följas.

Garanti
20 års garanti.

Certifikat
Produkterna uppfyller kraven för EN 14342:2013.

Vår produktion bygger på enkla och kloka principer som säkerställer att vår verksamhet är hållbar:

  • Vi maximerar användningen av alla råmaterial och varje stock. Med våra produktionssystem kan vi räkna ut det perfekta sättet att dela stocken för att få fram olika storlekar och former. Det trä som inte kan användas i produktens ytskikt används som fyllnadsmaterial eller energi. Inget går till spillo.

  • Allt spill i produktionen kan återvinnas och förvandlas till fyllnadsmaterial i nya golv. På så vis minimeras mängden spill samtidigt som mängden golv per kubikmeter råmaterial maximeras.

  • Vi hämtar vårt råmaterial från ansvarsfullt förvaltade skogar där träet bearbetas lokalt. Detta innebär att transporterna blir kortare samtidigt som jobben blir kvar regionalt.

Trä skördat i hållbart förvaltade skogar
Timret till de härdade trägolven kommer från skogar som förvaltas och skötts på ett hållbart sätt utifrån ett mycket strikt ekologiskt, socialt och ekonomiskt regelverk.

Utvalda golv i härdat trä