,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Springa mellan brädorna

Springa mellan brädorna

Vi producerar golvet med en liten springa mellan brädorna för att de inte ska ligga dikt an mot varandra. Om det saknas spel mellan plankorna kan golvet skadas. 

Beroende på inomhusklimatet kommer springan att öka och minska i storlek. Under vinterhalvåret kan så kallade "vinterspringor" framträda lite extra, då inomhusklimatet ofta är torrt. Dessa återgår till normal storlek under det varmare och fuktigare sommarhalvåret. Detta är ett fullt normalt fenomen i trägolv.

Bjelins golv skall installeras flytande. Om fast inredning är monterad på golvet och/eller det finns trösklar eller dylikt monterat i golvet som "låser fast" det, finns det en förhöjd risk att golvet inte kan krympa och svälla som det är tänkt och därför kan springorna bli större, respektive mindre. Generellt ser springorna större ut då de blir mer i ögonfallande på ett ljust golv.

Checklista för reklamation

Gå igenom listan och kontrollera att alla punkter är uppfyllda. Om något inte stämmer, gå tillbaka och välj "Övrigt" som anledning.

Alla kryssrutor måste vara ikryssade för att gå vidare.