,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Färgvariation/sortering

Färgvariation/sortering

Ekens naturliga mönster och färg varierar mycket vilket är vad som gör varje äkta träplanka och trägolv unikt. I vår sortering försöker vi att ta tillvara på så mycket som möjligt av trädet och på så sätt tillåter vi en viss mängd färgvariation. Detta beror på att hårdheten i eken varierar och därför absorberas olika mängd ytbehandling av träytan. Detta gäller alla organiska material och är helt naturligt.

Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och förbättra tillverkningsprocessen för att kunna ta tillvara på hela ekstocken och samtidigt balansera det miljöarbetet med de estetiska och produktionstekniska förutsättningarna.

Vi sorterar våra golv i 3 kategorier; select, natur och rustik. När vi skriver att select-sorteringen finns "utan större färgvariationer" relaterar vi främst till att select-sorteringen har mindre variation jämfört med natur-sortering och en natur-sortering har i sin tur mindre variation jämfört med den rustika sorteringen.

Reklamationspolicy angående skönhetsfel

Skulle det råda några som helst tveksamheter gällande kvalitet, sortering eller skada, är det viktigt att ett reklamationsanspråk görs innan man installerar golvet. När golvet väl är installerat, oavsett om du lägger det själv eller anlitat en hantverkare, så anses du som köpare att ha godkänt det material som är installerat.

Checklista för reklamation

Gå igenom listan och kontrollera att alla punkter är uppfyllda. Om något inte stämmer, gå tillbaka och välj "Övrigt" som anledning.

Alla kryssrutor måste vara ikryssade för att gå vidare.