,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kupiga brädor

Kupiga brädor

Detta beror oftast på fukt eller på att golvet sitter fast. Golvet är balanserat och är optimerat efter en normal luftfuktighet på 30-60%. Är det en väldigt kall vinter eller fuktig sommar kan golvet därför bli lite kupigt, men återgår till normalstadiet när luftfuktigheten och temperaturen normaliseras.

Om golvet blir skålformat på kortsidan beror detta oftast på att golvets ytskikt är väldigt torrt. Har man inte använt sig av fuktskydd när golvet installerades och underlaget är i betong och/eller golvvärme finns, kan golvet snabbt bli skålformat då golvet drar till sig fukt från underlaget. Därför är det ett krav att fuktskydd finns installerat och detta måste uppfyllas för att ärendet skall kunna betraktas som en reklamation.

Om golvet blir konvext på kortsidan av brädan beror det på fukt ovanifrån och kan ofta avhjälpas med en luftavfuktare.

Bjelins golv installeras ofta flytande. Är fast inredning monterat på golvet eller om trösklar eller dylikt är monterat i golvet och “låser fast” golvet finns det en förhöjd risk att golvet inte kan krympa och svälla med luftfuktigheten i rummet och golvet kan därför bli kupigt.

Checklista för reklamation

Gå igenom listan och kontrollera att alla punkter är uppfyllda. Om något inte stämmer, gå tillbaka och välj "Övrigt" som anledning.

Alla kryssrutor måste vara ikryssade för att gå vidare.