,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Övriga golvtyper

Övriga golvtyper som laminat, vinylgolv, linoliumgolv och keramik

 

Nedanstående golv som förekommer på marknaden har vi valt att inte producera eller marknadsföra eftersom vi anser att våra golv i många sammanhang är ett bättre val. Vår koncern utvecklar och licensierar dock teknik som används för att göra dessa andra golvtyper bättre och miljövänligare.

När man väljer ett golv måsta men välja bland de alternativ som finns på marknaden. Då är det viktigt att man känner till de olika golvens för och nackdelar och var de lämpligen kan installeras.

Överallt där man vistas inomhus finns det någon typ av golv. Den globala marknaden för golv är därför mycket stor och uppgår till ca 15 miljarder m2 årligen. Den största golvkategorin i världen är keramikgolv som tillverkats i flera tusen år och är ett vanligt golv i södra Europa och i Asien. I varma länder uppskattar man att golvet är kallt och att det klarar hög luftfuktighet. Heltäckningsmattor av nylon är fortfarande ett vanligt golvmaterial i främst Storbritannien och USA.

I Sverige och övriga nordiska länder är marknaden annorlunda. Den största golvkategorin är trägolv och detta beror på att vi har mycket skog som i generationer använts för att tillverka golv som passar in i vår miljö och som känns varma att gå på. PVC och linoleum används främst i offentliga miljöer.

Laminatgolv

Laminatgolvet är en golvtyp som våra grundare uppfann under 70-talet under sin anställning på Perstorp AB och består av en träfiberkärna som har ett ytskikt av ett tryckt dekorpapper som skyddas av ett transparent slitskikt. Laminatgolv finns i många utföranden från billiga golv som är fuktkänsliga, har svaga ytskikt och dåliga fogsystem till dyrare och högpresterande golv av hög kvalitet.

De bästa laminatgolven på marknaden har en hög slitstyrka och slaghållfasthet, dock inte så hög som keramisk träkomposit. De kan installeras i alla rum i en lägenhet eller villa förutom våtrum. Om du väljer ett laminatgolv bör du välja ett golv från ett välkänt företag. Laminatgolv består huvudsakligen av trä och de är därför i regel CO2-negativa och miljöpositiva på samma sätt som andra trägolv.

Den stora skillnaden mellan ett laminatgolv och ett härdat trägolv är att det härdade trägolvet har en yta av äkta trä som skapats av naturen och som är svår att kopiera med ett tryckt papper.

Plastgolv och Linoleumgolv

Plastgolv tillverkas av PVC-plast och finns i två utföranden. Den ena typen är mattor som limmas ned och den andra typen är så kallade vinylgolv som också kallas LVT (Luxury Vinyl Tiles) eller SPC  (Stone Plastic Composite).

Sådana plastgolv som tillverkas som golvskivor med klickfog, uppfann vårt systerbolag Välinge Innovation AB och patenterade redan 2002. LVT är har en mjukare kärna av PVC blandat med fyllnadsmaterial som inte är plast och SPC har en liknande men styvare kärna.

Vinylgolv har ofta attraktiva mönster som efterliknar trä. Ytan består av en tryckt dekorativ PVC folie och ett skyddande slitskikt som i regel är en slitstark Polyuretanlack. Högkvalitativa vinylgolv har två slitskikt, en tunn transparant PVC folie och ett skyddande skikt av Polyuretanlack. När lacken är utsliten är golvet förstört om den transparenta folien saknas. När det finns en transparent folie så ökar slitstyrkan väsentligt men problemet är att den transparanta PVC-ytan blir fläckkänslig om lackskiktet slits bort. Generellt har dock högkvalitativa Vinylgolv en god slitstyrka och håller länge i hemmiljö.

En fördel är också att många Vinylgolv och speciellt LVT-golv är mjuka och tysta att gå på. De är också tunna och detta underlättar installation på ett befintligt golv.

Vinylgolv marknadsförs som fuktsäkra golv men detta är inte helt rätt. Visserligen är både ytan och kärnan fuktsäker men fogen är fortfarande en mekanisk fog som kan släppa igenom vatten till undergolvet. Vi har utvecklat nya fuktsäkra klickfogar för vinylgolv men de finns ännu inte på marknaden. 

SPC-golv (till vänster) och LVT-golv (till höger)

Ett annat problem är att vinylgolv är temperaturkänsliga. De utvidgar sig då det är varmt och krymper när det är kallt. Därför bör de inte installeras i exempelvis uterum där temperaturvariationerna kan vara stora.

Vinylgolv har många goda egenskaper och vi hade också inkluderat sådana golv i vårt produktprogram om det inte vore så att vinylgolv innehåller PVC som vi anser inte är bra för miljön och den globala uppvärmningen. PVC-andelen har under senare år minskat. I de flesta fall kan man ersätta Vinylgolv med miljövänligare golv såsom exempelvis härdade trägolv, keramisk träkomposit eller laminatgolv.

Linoleumgolv består av naturliga material såsom linolja blandat med korkmjöl, kalkstensmjöl eller trämjöl och innehåller inte PVC. Det är ett miljövänligt golv som också är slitstarkt och ljuddämpande. Nackdelen är främst att dekormöjligheterna är begränsade och det används därför främst i offentliga lokaler.

Keramikgolv

De flesta moderna keramikgolv tillverkas genom att torrt lerpulver pressa samman till en kärna. Denna kärna dekoreras därefter med digital tryckteknik och över dekoren appliceras ett tunt transparent glasyrskikt. Kärnan med dekoren och glasyren bränns därefter i mycket hög värme under lång tid.

Denna process är mycket energikrävande och alstrar mycket koldioxid. Dessutom är keramikgolv tunga och detta leder till ytterligare koldioxidutsläpp i samband med transporter. Keramikgolv är således mycket miljönegativa. Andra nackdelar är att installationskostnaderna är höga och det krävs ett stabilt undergolv för att plattorna inte skall spricka.

Keramikplattor spricker också lätt om du tappar ett tungt föremål av metall. Andra nackdelar är att de inte kan burkas omgående och fogmassan måste torkas bort. Detta innebär högre kostnader för golvläggarens restid eftersom även mindre rum inte kan installeras under samma dag. Fördelen med keramik är att det finns ett stort urval av olika attraktiva dekorer och strukturer och keramik är ett mycket lämpligt material i våtutrymmen.

Heltäckningsmattor

Heltäckningsmattor är mjuka och tysta och kan fås i många olika dekorer. De passar bra i exempelvis sovrum. Heltäckningsmattor används idag i mindre utsträckning än tidigare eftersom de är svåra att rengöra och anses olämpliga för personer som lider av astma eller allergier. Dessutom är de flesta heltäckningsmattor gjorda av nylon. De är miljönegativa och svåra att återvinna.

Sammanfattande ord

Tänk på att kostnaden för ett golv består av två delar, produktkostnad och installationskostnad. Det är lika dyrt att installera ett billigt golv som kanske inte håller lika länge som ett dyrare golv som har en längre livslängd. Ett golv av hög kvalitet som har lång livslängd är alltid miljövänligare än ett golv med kortare livslängd.

Om du vill värna om miljö skall du där så är lämpligt välja ett träbaserat golv såsom ett härdat trägolv, parkettgolv, keramisk träkomposit, laminatgolv eller linoleumgolv. Om du vill ha ett miljövänligt billigt golv skall du välja ett 3-stavs parkettgolv eller ett laminatgolv. Om du vill ha ett miljövänligt trägolv i hög kvalitet som också är prisvärt jämfört mot traditionella trägolv skall du välja ett härdat trägolv i pankformat eller ett klickbart fiskbensgolv. Keramisk träkomposit med klick är i regel ett bättre val än keramik i exempelvis hall, kök och uterum eftersom den är miljövänligare och lättare att installera. I våtutrymmen är fortfarande keramik det bästa alternativet och det passar också bra i uterum. Heltäckningsmattor passar bäst i sovrum. Vinylgolv kan vara bra i kök och tvättstuga men det är en fördel om de är av den mjukare LVT varianten som är skonsam att stå på.

Även om du väljer golv som är koldioxidpositiva såsom vinylgolv och keramikgolv kan du ändå göra en stor miljöinsats genom att installera så mycket trägolv som möjligt. Dessa trägolv kan binda lika mycket koldioxid som de övriga golven förorsakar och totalt kan ändå ditt hem med avseende på koldioxid bli klimatneutralt. Trägolv möjliggör således att vi också kan använda andra koldioxidpositiva golvtyper utan att bidra till den globala uppvärmningen.