,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bjelin Outlet

En naturlig del i vår teknikutveckling

Bjelin och vårt systerföretag Välinge Innovation är världsledande inom golvteknik. Vi har mer än 3000 patent som licensieras till flera hundra golv- och möbeltillverkare i hela världen.

I vårt utvecklingsarbete tillverkar vi en mängd olika golv i begränsade volymer som vi utvärderar och som senare ingår in vårt eget och våra licenstagares produktprogram.

En del av de nya golven ersätter tidigare varianter som då måste avvecklas.

En del av dessa nytillverkade golv passar inte in i vårt ordinarie sortiment eftersom produktsortimentet skulle bli alltför omfattande.

Produkter som ingår i Bjelins outlet är således fullvärdiga och högkvalitativa produkter som av olika anledningar inte ingår i vårt normala sortiment och som är tillgängliga i begränsade volymer så länge som de finns i lager.

De främsta skillnaderna jämfört med golv som ingår i vårt aktuella standardsortiment är i regel längd och breddmått, typ av låssystem, sortering och infärgning av ytskikt samt ytbehandling i form av olika typer av lack och olja.

Då det gäller tekniska egenskaper i form av slaghållfasthet, slitstyrka, fogkvalitet, klimatrörelse, ytkvalitet och liknande egenskaper är dessa golv av högsta kvalitet och helt jämförbara med våra övriga golv i vårt standardsortiment.

Genom att köpa ett outlettgolv får du ett fullvärdigt och högkvalitativt golv till ett mycket fördelaktigt pris. Den enda nackdelen är att kvantiteterna är begränsade och vi kan därför inte garantera att en specifik produkt är tillgänglig om du skulle vilja göra en tilläggsbeställning senare.

Härdat trä

Olika versioner av golv

I Bjelin Outlet förekommer olika versioner av trägolv. Golven är uppdelade i olika versioner eftersom alla golv inte är kompatibla med varandra. Det kan vara ett annan nyans eller en variation som längd, bredd eller klicksystem. Ett härdat trägolv i version 1.0 kan alltså inte klickas ihop med ett trägolv i version 2.0. 

Version 1.0

Längd: 2000-2379 mm
Bredd: 187-283 mm
Fog: 5G. Ej uppvinklingsbar kortsida. 
Spackel: Ljust spackel i kvisthål. 

Yta: 
Träpulverblandningen framträder mer genom golvplankans ådring vilket ger en grövre känsla och ett mörkare intryck. 

Version 1.5

Längd: 2379 mm
Bredd: 210-276 mm
Fog: 5G. Ej uppvinklingsbar kortsida. 
Spackel: Ljust spackel i kvisthål.

Yta: 
Träpulverblandningen är inte lika tydligt och ger ytan ett mer homogent utseende som framhäver träets naturliga kvistar och knastar. 

Version 1.5 kommer uteslutande med hårdvaxoljad yta. 

 

Version 2.0

Längd: 2000-2378 mm
Bredd: 185-273 mm
Fog: 5G. Uppvinklingsbar kortsida. 
Spackel: Mörkt spackel i kvisthål. 

Yta: 
Träpulverblandningen är inte lika tydligt och ger ytan ett mer homogent utseende som framhäver träets naturliga kvistar och knastar. 

Ytan skiljer också något i utseende gentemot tidigare version. 

Varför olika versioner?

Där finns många anledningar till att våra golv kommer i olika versioner. Den viktigaste anledningen är att vi kan utnyttja ännu mer av träråvaran om vi optimerar bredden och längden på en planka, även om det endast är med ett par millimeter.

En annan anledning är att Bjelin alltid använder den senaste tekniken för att tillverka golv. I direkt anslutning till Bjelins fabrik i skånska Viken ligger världens största utvecklingscenter för golvteknik. Här utvecklar Bjelin ständigt nya klicklås och yttekniker vilket bidrar till att Bjelin alltid kan tillverka trägolv på det miljövänligaste och effektivaste sättet. 

Härdad ek EKSBO 2.0