,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vackra och lättlagda parkettgolv

Bjelins sågverk ligger mitt i de världsberömda slavonska skogarna i norra Kroatien, kända för sin höga kvalitet på ek. Den höga ekkvalitén tillåter plankbredder upp till 20 cm och kan fås i sorteringar från nästan ingen kvist till livfulla rustika plank.

Längs den kroatiska kusten finns över 1100 små och stora öar. Bjelins parkettgolv har fått namn efter några av dessa öar.

Sortering av ek

Ekens naturliga mönster och färg varierar mycket. Därför sorteras plankorna för att du ska kunna välja just det utseende som passar till din inredning.

PLANK

Select
Denna sortering har en naturlig färg med fin ådring utan större färgvariation. Ett mindre antal små, friska, kvistar kan förekomma.

Natur
Denna Sortering har en i allmänhet fin ådring med naturlig variation i färg, ådring och struktur. Ett mindre antal större friska kvistar, spruckna kvistar och mindre svartkvistar kan förekomma. Det kan även förekomma splintved på ena långsidan av plankan och spacklade sprickor.

Mixed
Denna sortering kan ha en livlig variation i färg, ådring och struktur. Även viss missfärgning kan förekomma. Splintved, speglar (tydligt framträdande märgstrålar) och barkdrag i mindre omfattning kan förekomma. Det kan även förekomma ett begränsat antal större friska och spruckna kvistar, svarta och spacklade kvistar och samlingar av små kvistar. Även ett fåtal kvisthål av begränsad storlek får förekomma, samt några spacklade sprickor.

Country
Denna sortering har en livlig variation i färg och ådring. Friska kvistar och barkdrag i alla storlekar kan förekomma, liksom samlingar av små kvistar (vattskott, masurliknande utseende). Splintved kan förekomma på båda långsidorna av plankorna. Märg och spacklade sprickor kan förekomma på större del av plankorna.

Country+
Denna sortering har en mycket livlig variation i färg och ådring. Många friska kvistar i alla storlekar och större spruckna och spacklade kvistar kan förekomma, liksom samlingar av små kvistar (vattskott, masurliknande utseende). Splintved kan förekomma på båda långsidorna av plankorna. Märg, barkdrag och sprickor kan förekomma.

3-stav

Natur
Denna sortering har en ådring med lugn variation i färg och struktur. Mindre friska kvistar kan förekomma.

Country+
Denna sortering har en mycket livlig variation i färg och ådring. Många friska kvistar i alla storlekar samt större spruckna och svarta kvistar kan förekomma, liksom samlingar av små kvistar (vattskott, masurliknande utseende). Splintved kan förekomma på bägge långsidorna av plankan. Märg, barkdrag och sprickor kan förekomma.