,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vi upplever just nu högt tryck på vår provavdelning. Vi skickar ut prover i turordning och om prov saknas i lager kan leveransen komma att delas upp.

Världsledande teknik för tåliga och miljövänliga golv

Bjelin ingår i koncernen Pervanovo Invest AB och utvecklar samt tillverkar en bred produktportfölj av både traditionella trägolv och innovativa golv i nya material. Utvecklingen görs i samarbete med systerbolaget Välinge Innovation AB, mest känt som uppfinnare av klickgolvet.

Tillverkningen sker i våra hypermoderna fabriker i Sverige och i norra Kroatien där vi har tillgång till högkvalitativ FSC-certifierad träråvara och erfarna medarbetare som i generationer arbetat med att förädla den välkända Slavonska eken till vintunnor och nu golv. 

Pervanovo-koncernen som idag har drygt 2 000 anställda, med produktionsanläggningar i Viken (Sverige) samt i Bjelovar, Ogulin, Otok och Vinkovci (norra Kroatien), bygger under närmaste åren ut produktionskapaciteten för att möta efterfrågan på främst bredare plank i härdat trä samt klickstavar för limfri installation av fiskbensparkett.

Grundarna till Bjelin och Välinge uppfann klickgolvet 1993 och utvecklade 1977 under sin anställning på Perstorp, världens första laminatgolv.  

Ett hållbart företag

Vår produktion bygger på enkla och kloka principer som säkerställer att vår verksamhet är hållbar. 

Vårt moderbolag Pervanovo Invest AB

Bjelins moderbolag Pervanovo Invest AB ägs av grundarfamiljen Pervan. Koncernens första bolag Välinge Innovation AB grundades 1993 i samband med att klickgolvet uppfanns och patenterades. 

Under senare år har koncernen breddat verksamheten från teknikutveckling och licensförsäljning till storskalig produktion av golv under varumärket Bjelin. Koncernen är även verksam inom fastighetsförvaltning och turistverksamhet. 

Antalet anställda inom koncernen överstiger 2000 och marknadsvärdet är ca. 20 miljarder kronor. Omsättningen överstiger 2 miljarder kronor. 

Bilden visar Bjelins och Pervanovos huvudkontor med Välinge Innovation i bakgrunden.

pervanovo.se

 

Välinge Innovation Golvteknik i Världsklass

Välinge Innovation arbetar med teknisk utveckling inom golv- och möbelindustrin och har ca 250 anställda.

Välinge är världsledande inom golvteknik.  Bolaget har 3 000 patent och en global licensbas på över 250 licenstagare.  All forskning och utveckling äger rum vid anläggningen i Viken som är världens mest avancerade forsknings- och utvecklingscentrum för golvteknik. Bjelin utvecklar sina golv i samarbete med Välinge.

Välinge har i Viken också en högteknologisk fabrik för storskalig tillverkning av golv i Härdat trä och Keramisk Träkomposit till Bjelin. Fabriken ligger i direkt anslutning till Bjelins svenska huvudkontor i Skånska Viken och har en kapacitet på 6 miljoner m² per år.

valinge.se

 

Parkettfabriken Ogulin 1

Golvanläggningen på Bjelins anläggning Ogulin 1 i nordvästra Kroatien har 330 anställda och en kapacitet på 1,5 miljoner m² golv. Huvudprodukterna är en- och trestavsparkett och fiskbensparkett. Nya investeringar kommer att öka kapaciteten till 2,5 miljoner m². 

Ogulinanläggningen har ett eget sågverk där träråvaran sågas, torkas i moderna ugnar och bearbetas till lameller för parkettgolvets mellanskikt. Lamellerna till parkettgolvens toppskikt tillverkas i vår fabrik i Bjelovar. Bark, sågspån och träavfall används som biobränsle till våra torkar och som råmaterial för vår produktion av pellets och briketter.

Här byggs vår nya megafabrik Ogulin 2

Golvanläggningen Ogulin 2 i nordvästra Kroatien är en ny hypermodern fabrik under uppbyggnad där vår senaste Välinge teknik kommer att användas i storskalig produktion.

Anläggningen kommer vara specialiserad på golvtillverkning med Woodura- och Nadura-teknik för att producera härdade trägolv och golv i keramisk träkomposit. Den initiala årliga kapaciteten blir 4 miljoner m² och produktionen startar 2023

Denna produktionsanläggning, som ligger på ett 330 000 m2 stort markområde längs motorvägen mellan Zagreb och Split, kommer att vara Bjelins huvudsakliga produktionsanläggning för golv i Europa.

Under 2023 -2027 kommer golvproduktionen att utökas avsevärt med flera nya produktionslinjer för Härdat trä och Keramisk Träkomposit men även för kärnmaterial som kommer att användas till dessa golv. När fabriken står klar kommer den att vara världens största produktionsanläggning för trägolv med en kapacitet på 20 miljoner m².

 

Fanérfabriken och sågverket i Vinkovci

Bjelin Spacva som ligger i Vinkovci I utkanten av den berömda Spacvaskogen är vår största fabrik för förädling av ekråvara. Bolaget har 850 anställda. Huvudprodukten är ekfaner till golv ock möbelindustrin. Våra två bolag Bjelin Spacva och Bjelin Otok är tillsammans Europas största tillverka av ekfaner.

Bjelin Spacva tillverkar också element och lameller till parkettgolv samt massiva laminerade träskivor av ek ock ask. Sågspån och annat träspill används för storskalig produktion av träpellets för bioenergi.

En betydande del av den el som förbrukas kommer vi att producera själva med solceller på fabrikstaken. När vår solcellsanläggning är klar 2022 kommer den att ha en effekt på 2.9 MW.

 

Sågverket i Bjelovar

Lamellerna i toppskiktet för Bjelins parkettgolv tillverkas i Bjelins fabrik i Bjelovar i norra Kroatien. FSC-certifierad ekråvara sågas i sågverket, torkas i moderna torkar och bearbetas till högkvalitativa lameller för parkettgolv som transporteras till Ogulin eller levereras till andra golvproducenter. Under våren 2021 startar vårt nya moderna sågverk som avsevärt kommer att öka vår kapacitet att tillverka eklameller.

Anläggningen i Bjelovar har cirka 300 anställda.

Fanérfabriken i Otok

Huvudråvaran för våra Härdade trägolv, ekfanér, produceras av Bjelin Otok som ligger i hjärtat av den berömda Spacva-skogen i östra Kroatien. Spacva är en av de största intakta ekskogarna i Europa, känd för sin mycket höga FSC-certifierade ekkvalitet.

Anläggningen i Otok har cirka 160 anställda.

Bjelin Otok är en av de mest moderna fanérfabrikerna i Europa, känd för sin extremt höga ekfanérkvalitet. All vår produktion är baserad på ekmaterial och vi är en av de ledande europeiska tillverkarna av ekfanér av hög kvalitet till golv- och möbelindustrin.

Otok kommer att inrikta sin produktion till speciella fanér för långa och breda plank i Härdat trä. Otok har nyligen installerat en sammanfogningslinje där enskilda fanér limmas samman till stora ark. Detta underlättar en effektiv applicering av fanér i våra presslinjer som använder Woodura-tekniken för att tillverka härdade trägolv.