,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Världsledande teknik för tåliga och miljövänliga golv

Bjelin ingår i koncernen Pervanovo Invest AB och utvecklar samt tillverkar en bred produktportfölj av både traditionella trägolv och innovativa golv i nya material. Utvecklingen görs i samarbete med systerbolaget Välinge Innovation AB, mest känt som uppfinnare av klickgolvet.

Tillverkningen sker i egna hypermoderna fabriker i Sverige och i norra Kroatien där Bjelin har tillgång till högkvalitativ FSC-certifierad träråvara och erfarna medarbetare som i generationer arbetat med att förädla den välkända Slavonska eken till vintunnor och nu golv. 

Pervanovo-koncernen som idag har drygt 2 000 anställda, med produktionsanläggningar i Viken (Sverige) samt i Bjelovar, Ogulin, Otok och Vinkovci (norra Kroatien), bygger under närmaste åren ut produktionskapaciteten för att möta efterfrågan på främst bredare plank i härdat trä samt klickstavar för limfri installation av fiskbensparkett.

Grundarna till Bjelin och Välinge uppfann klickgolvet 1993 och utvecklade 1977 under sin anställning på Perstorp, världens första laminatgolv.  

Ett hållbart företag

Produktionen bygger på enkla och kloka principer som säkerställer att verksamheten är hållbar. 

Moderbolaget Pervanovo Invest AB

Bjelins moderbolag Pervanovo Invest AB ägs av grundarfamiljen Pervan. Koncernens första bolag Välinge Innovation AB, grundades 1993 i samband med att klickgolvet uppfanns och patenterades. 

Under senare år har koncernen breddat verksamheten från teknikutveckling och licensförsäljning till storskalig produktion av golv under varumärket Bjelin. Koncernen är även verksam inom fastighetsförvaltning och turistverksamhet. 

Antalet anställda inom koncernen överstiger 2000 och marknadsvärdet är ca. 20 miljarder kronor. Den årliga omsättningen överstiger 2 miljarder kronor. 

Bilden visar Bjelins och Pervanovos huvudkontor med Välinge Innovation i bakgrunden.

pervanovo.se

 

Golvteknik i världsklass

Välinge Innovation arbetar med teknisk utveckling inom golv- och möbelindustrin och har ca 250 anställda.

Företaget är världsledande inom golvteknik där bolaget har över 3 000 patent och en global licensbas på över 250 licenstagare. All forskning och utveckling äger rum vid anläggningen i skånska Viken, som är världens mest avancerade forsknings- och utvecklingscentrum för golvteknik. Bjelin utvecklar sina golv i samarbete med Välinge.

I Viken ligger också Välinge Innovations högteknologiska fabrik där storskalig tillverkning av golv i Härdat trä och Keramisk Träkomposit till Bjelin sker. Fabriken som har en kapacitet på 6 miljoner m² golv per år ligger i nära anslutning till Bjelins svenska huvudkontor i Helsingborg. 

valinge.se

 

Parkettfabriken Ogulin 1

Bjelins golvanläggning Ogulin 1 i nordvästra Kroatien har 330 anställda och en tillverkningskapacitet på 1,5 miljoner m² trägolv. Huvudprodukterna är en- och trestavsparkett samt fiskbensparkett. Pågående investeringar kommer att öka kapaciteten till 2,5 miljoner m² golv. 

Ogulin-anläggningen har ett eget sågverk där träråvaran sågas, torkas i moderna ugnar och bearbetas till lameller för parkettgolvets mellanskikt. Lamellerna till parkettgolvens toppskikt tillverkas i Bjelins fabrik i Bjelovar.

Bark, sågspån och träavfall används som biobränsle till anläggningarnas torkar och som råmaterial för egen produktion av pellets och briketter.

Här byggs nya megafabriken Ogulin 2

Golvanläggningen Ogulin 2 i nordvästra Kroatien är en ny hypermodern fabrik under uppbyggnad där den senaste Välinge-tekniken kommer att användas i storskalig produktion.

Anläggningen kommer vara specialiserad på golvtillverkning med Woodura- och Nadura-teknik som används för att producera härdade trägolv och golv i keramisk träkomposit. Den initiala årliga kapaciteten blir 4 miljoner m² golv och produktionen beräknas starta 2023.

Produktionsanläggningen, som ligger på ett 330 000 m2 stort markområde längs motorvägen mellan Zagreb och Split, kommer att vara Bjelins huvudsakliga produktionsanläggning för golv i Europa.

Under 2023 -2027 kommer golvproduktionen att utökas avsevärt med flera nya produktionslinjer för Härdat trä och Keramisk Träkomposit men även för kärnmaterial som kommer att användas till dessa golv. När fabriken står klar kommer den att vara världens största produktionsanläggning för trägolv med en kapacitet på 20 miljoner m² golv.

 

Fanérfabriken och sågverket i Vinkovci

Bjelin Spacva som ligger i Vinkovci i utkanten av den berömda Spacvaskogen är koncernens största fabrik för förädling av ekråvara. Bolaget har 850 anställda och huvudprodukten är ekfanér till golv ock möbelindustrin. De två bolagen Bjelin Spacva och Bjelin Otok är tillsammans Europas största tillverka av ekfanér.

Bjelin Spacva tillverkar också element och lameller till parkettgolv samt massiva laminerade träskivor av ek ock ask. Sågspån och annat träspill används för storskalig produktion av träpellets för bioenergi.

En betydande del av den el som förbrukas kommer Bjelin att producera själva med solceller på fabrikstaken. När solcellsanläggningen är färdigställd 2022 kommer den att ha en effekt på hela 2.9 MW.

 

Sågverket i Bjelovar

Lamellerna i toppskiktet för Bjelins parkettgolv tillverkas i Bjelins fabrik i Bjelovar i norra Kroatien. FSC-certifierad ekråvara sågas i sågverket, torkas i moderna torkar och bearbetas till högkvalitativa lameller för parkettgolv som transporteras till Ogulin eller levereras till andra golvproducenter. Under våren 2021 startar vårt nya moderna sågverk som avsevärt kommer att öka vår kapacitet att tillverka eklameller.

Anläggningen i Bjelovar har cirka 300 anställda.

Fanérfabriken i Otok

Huvudråvaran för Bjelins Härdade trägolv, ekfanér, produceras av Bjelin Otok som ligger i hjärtat av den berömda Spacva-skogen i östra Kroatien. Spacva är en av de största intakta ekskogarna i Europa, känd för sin mycket höga FSC-certifierade ekkvalitet.

Bjelin Otok har cirka 160 anställda och är en av de mest moderna fanérfabrikerna i Europa, känd för sin extremt höga ekfanérkvalitet. All produktion är baserad på ekmaterial och Bjelin är en av de ledande europeiska tillverkarna av ekfanér av hög kvalitet till golv- och möbelindustrin.

Produktionen i Bjelin Otok kommer att inrikta sig till speciella fanér för långa och breda plank i Härdat trä. I anläggningen har nyligen en sammanfogningslinje installerats där enskilda fanér limmas samman till stora ark. Detta underlättar en effektiv applicering av fanér i presslinjerna som använder Woodura-tekniken för att tillverka härdade trägolv.