,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Personuppgifter

Senast ändrad 04/07/2023

Så här behandlar vi dina uppgifter

Vi på Bjelin strävar alltid efter att så lite som möjligt hantera och samla in uppgifter om våra kunder och besökare.

Nedan finner du en lista på de typer av uppgifter som vi kan komma att behöva behandla.

Statistik

Vi använder tjänsten Matomo för att veta hur många som besöker vår hemsida och anonymiserad statistik om besökarna och beteende.

Felloggar, inklusive information om webbläsare och interaktion på hemsidan loggas i Sentry för felsökning och förbättringar.

Konto

Om du skapar ett konto hos oss så lagrar vi de uppgifter som du ger oss (namn, adress, email, telefonnummer, e.t.c.). Du kan själv ändra dina uppgifter genom att klicka på konto längst upp till höger.

Vid köp

När du köper produkter av oss lagrar vi leverans- och fakturauppgifter för att kunna fullborda ordern, för att kunna hantera garantiåtagande samt för att tillgodose myndighetskrav. Kortbetalning hanteras av tjänsten Stripe och vi själva behandlar eller lagrar aldrig dina kortuppgifter.

Vid fakturabetalning så gör vi även en rutinmässig kreditupplysning som sedan raderas efter hantering.

Cookies

När du besöker hemsidan så lagras cookies i webbläsaren för att hantera inloggning, kundvagnen och vissa inställningar som du kan göra på sidan.  Dessa raderas automatiskt efter en tid och kan även manuellt raderas via inställningarna i din webbläsare.

Support och garantiärenden

Mailkonversationer och dokumentation angående support, garantiärenden och liknande lagras i två år efter avslutat ärende varpå de raderas.

Frågor, ändring och borttagning

Om du har några frågor angående hur vi behandlar dina uppgifter eller om du vill radera de uppgifter vi kanske har om dig så kan du kontakta oss på [email protected] så kommer vi att hantera detta så fort vi kan.

Notera att p.g.a. myndighetskrav gällande exempelvis bokföring så kan vi vara tvungna att behöva lagra vissa uppgifter en längre tid innan vi får lov att radera dessa. Du kommer i sådana fall att informeras om detta, och dessa uppgifter kommer aldrig att användas för något annat än vad som krävs av lagen.

Personuppgiftspolicy

Skydd av dina personuppgifter är ytterst viktigt för oss. Vi jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner och processer för att behandla dina uppgifter

Denna integritetspolicy innehåller information om hur Bjelin behandlar dina personuppgifter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen ("GDPR"). Vi uppmuntrar dig att granska våra policys då vi kan emellertid behöva fråga dig om samtycke till att behandla dina uppgifter.

Notera att med "Bjelin" menar vi alla företag inom Bjelin-gruppen: Bjelin Sweden AB, Bjelin d.o.o. and Bjelin Deutschland GmbH.

1. Allmänt

Personuppgifter är information som, antingen individuellt eller i kombination med annan information, kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en person. Exempel på personuppgifter är namn, mailadress eller telefonnummer.

Behandling av personuppgifter innebär någon form av hantering av personuppgifter, t.ex. när vi tar emot uppgifter om en kund för att kunna leverera en produkt. Under paragraf 5 kan du läsa om varför vi kan behöva behandla personuppgifter

Den dataregisteransvarige är företaget som avgör vilka personuppgifter som ska efterfrågas och för vilket syfte detta ska göras. Det är den dataregisteransvariges ansvar att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter görs i enlighet med dataskyddsförordningen.

2. Bjelin Sweden AB

Bjelin Sweden AB ansvarar för att alla förpliktelser gällande behandling av dina personuppgifter efterföljs i hela Bjelin-gruppen (s.k. gemensam registeransvarig).

3. Vilken typ av uppgifter behandlar vi?

När du kontaktar oss via exempelvis mail eller telefon, besöker vår hemsida, registrerar ett konto eller placerar en order så behandlar vi personuppgifter. Beroende på situation så kan vi behöva fråga dig efter följande uppgifter:

 • Namn
 • Mailadress
 • Land eller region
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du jobbar på
 • Jobbtitel
 • Vilken industri du jobbar inom
 • Hemsideadress till företaget
 • Andra uppgifter som du frivilligt lämnar ut i och med kommunikation med oss
 • Uppladdad bild
 • Personnummer
 • Anonymiserad teknisk data när du besöker vår hemsida så som upplösning på skärm, land, vilka produkter som besöks och operativsystem.
 • IP-adress

4. Information från andra källor

Vi kan också behöva behandla andra uppgifter om dig, baserat på publik information. Vid exempelvis fakturaköp gör vi en rutinmässig kreditupplysning som sedan raderas.

5. Hur behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att bara behandla personuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla vår tjänst och fullfölja våra åtagande till dig. Utöver detta, vissa uppgifter kan även användas för andra begränsade området, i synnerhet i rekryteringssyfte (se paragraf 9).

Uppgifterna du tillhandahåller oss används i följande syften:

 • Kommunikation med dig och för att svara på förfrågningar
 • Utföra våra åtagande i enlighet med avtal eller överenskommelse med dig eller i enlighet med myndighetskrav
 • Försäljning av våra produkter och marknadsföring i form av av dig accepterat nyhetsbrev som kan innehålla erbjudanden och annat innehåll som vi tror att du kan vara intresserad av för att kunna erbjuda en mer anpassad tjänst.
 • Support- och garantiärenden
 • Anonymiserad statistik och information om hur våra tjänster används för att kunna förbättra vår hemsida, sociala mediekanaler och användarupplevelsen av dessa
 • Upprätthålla ett kundregister för registrerade användare

6. Nyhetsbrev och direktmarknadsföring

Om du väljer att registrera dig på våra nyhetsbrev eller på annat sätt godkänner direktmarknadsförig, så kan vi emellanåt skicka ut nyhetsbrev eller annan form av direktmarknadsförig till dig via exempelvis email. Dessa utskick innehåller information om våra produkter eller andra evenemang och nyheter gällande Bjelin.

Du kan ändra dina prenumerationsinställningar och avstå från ytterligare marknadsföring genom att följa länken i slutet på alla våra marknadsföringsmail eller genom att kontakta oss direkt. Om du har ett registrerat konto hos oss så kan du även avsäga dig nyhetsbrev via dina kontoinställningar.

7. Hur länge sparar vi data?

Vi behandlar dina uppgifter så länge som vi anser det vara behövt för att det ska fylla sitt ursprungliga syfte för insamlingen. Därefter raderas uppgifterna.

Om du har aktiv kontakt med oss, exempelvis garantiärenden eller support, så lagrar vi denna kommunikation och uppgifter rörande ärendet i upp till två år från den senaste interaktionen, varpå uppgifterna raderas.

Lagda ordrar och information rörande dessa, lagras under hela garantitiden eller tills att du avslutar ditt konto hos oss.

Om du är kund eller licenstagare till oss, lagrar vi uppgifter om dig i sju år efter avslutat kontrakt eller åtagande, i enlighet med svensk lag och andra myndighetskrav så som svenska eller andra lokala bokföringslagar.

Vi behandlar relevanta uppgifter för nyhetsbrev och annan direkt mailkommunikation tills att du väljer att avsluta din prenumeration på dessa, varpå de raderas.

Om du är anställd på ett företag som är kund, partner eller licenstagare till oss, så kan vi behandla dina uppgifter för att uppfylla avtal, övernskommelser och för kundhantering. Under aktiv kontakt med ditt företag så hanterar vi dina uppgifter tills att antingen

 1. du avslutar din anställning eller ditt uppdrag hos företaget
 2. företaget slutar ha en aktiv relation med oss.

Om relationen med en kund, partner eller licenstagare upphör, så följer samma processer kring behandlingen av dina uppgifter som i föregående paragrafer. Om du avslutar din anställning eller ditt uppdrag hos företaget så är du ansvarig för att upplysa oss om detta så att vi kan radera dina uppgifter.

Notera att viss information kan behöva behandlas längre än vad som beskrivs ovan om detta krävs av lag, domstolsbeslut eller vid legala tvister och liknande.

8. Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi strävar ständigt för att se till att dina uppgifter bara behandlas av de personer som verkligen behöver. Generellt kommer dina uppgifter att behandlas av anställda på företaget som jobbar inom marketing, juridik, ekonomi, IT och kommunikation, beroende på vilken typ av uppgifter det gäller. Vissa uppgifter kan även behandlas av andra anställda vid moder- och systerbolag inom koncernen.

Utöver detta, kan uppgifter behandlas av andra personer på Bjelin som du direkt kommunicerar med.

9. Jobbansökan och rekrytering

Om du ansöker om jobb hos oss så kan vi behöva behandla följande uppgifter om dig:

 • Kontaktinformation, så som namn, mailadress, adress och telefonnummer
 • Anställningshistorik och utbildning
 • Språkkunskaper och andra jobbrelaterade färdigheter
 • Personnummer eller annat nationellt ID-nummer
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Medborgarskap och status gällande arbetstillstånd
 • Handikapp och hälsoinformation
 • Om relevant, resultat från drogtester, utdrag från belastningsregistret och andra bakgrundskontroller
 • Om relevant, resultat från personlighet- och kunskapstest
 • Referenser, information införskaffat via dessa referenser, samt övrig information som du ger oss, så som CV, personligt brev eller annan information om dina kvalifikationer.

Efter att rekryteringsprocessen är över så raderas dessa uppgifter om du inte har aktivt gett oss samtycke till att lagra dem. Viss information kan dock behöva behandlas längre om detta krävs av lag, myndighetskrav eller rättsliga krav till följd av juridisk tvist eller om den anses finnas risk för detta eller liknande.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med rekrytering kan ges under rekryteringsprocessen.

10. Delad information med partner

Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt aktivt ger ut dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock dela viss information med andra företag inom företagsgruppen, partner eller leverantörer för att kunna utföra de åtaganden och tjänster som nämns i denna policy.

11. Säkerhet, lagring och överföring

Vi använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstöring, förlust, modifikation, tillgång eller användning.

Vi kan behöva dela dina uppgifter med våra internationella kontor i Tyskland och Kroatien, så kommunikation med dig kan även komma från dessa kontor. Vi kan också behöva tillåta leverantörer och utomstående personal att få temporär tillgång maskiner och tjänster där dina uppgifter lagras, i synnerhet för att underhålla våra IT-system.

All överföring av data utanför EU/EEA görs i enlighet med relevanta dataskyddslagar. Om det inte finns någon befogad anledning till annat så baseras all överföring av personuppgifter (inklusive överföring till potentiella internationella kontor utanför EU/EEA) på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Personuppgifter kan också lagras och behandlas via IT-tjänster så som Google, Microsoft, Slack eller andra IT-tjänster för diverse molnlösningar. Notera att dessa tjänster kan lagra data på servrar utanför EU/EEA, vilket vi inte kan hantera. Vi strävar däremot alltid att upprätthålla så hög säkerhet som möjligt, både för ditt och vårt skydd.

12. Du är berättigad att veta vilken data vi har om dig och begära rättning eller radering

Du har rätt att begära ut information om den data vi har om dig, i form av ett digitalt utdrag. Du kan också begära att rätta felaktig data, radera information om dig eller under vissa fall, överföra dina personuppgifter till en annan dataregisteransvarig (s.k. "dataportabilitet"). Du har också rätt till att invända dig mot behandlingen av vissa personuppgifter eller begära att begränsa vår databehandling om dig. Om du har gett oss samtycke till att behandla dina uppgifter så har du även rätt att ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke så kommer vi att radera de uppgifter som vi behandlar till följd av detta samtycke.

Notera att begränsning av databehandling eller radering kan begränsa vår förmåga att ge dig relevant information gällande våra åtagande till dig samt försvåra support och garantiärenden. Det är i så fall ditt ansvar att tillhandahålla de relevanta uppgifter som krävs (t.ex. kvitto).

Om du vill ta tillbaka ditt samtycke eller begära datautdrag, rättningar eller radering, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

13. Kontaktuppgifter till Bjelin Sweden AB

Om du har frågor angående vår databehandling eller önskar att kontakta oss för att utöva dina rättigheter, så finner du våra kontaktuppgifter nedan:

Bjelin Sweden AB
Apelvägen 2
263 62 Viken
Sweden
Phone number: +46 771-10 10 99
Org.nummer: 556734-3073
Email: [email protected]

14. Uppdateringar av denna policy

Denna personuppgiftspolicy (inklusive potentiella bilagor) kan uppdateras under jämna mellanrum för att spegla ändringar i våra integritetsrutiner. I fall av signifikanta ändringar kommer vi att notera detta tydligt på vår hemsida och dokumentera i denna policy när senaste ändring skedde.

15. Kontaktuppgifter till svenska Integritetsskyddsmyndigheten

Den ansvarige tillsynsmyndigheten är den svenska Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan kontakta dem om du har frågor angående GDPR, dess implementation eller kommentarer kring Bjelins behandling av personuppgifter.

Hemsida: www.datainspektionen.se
Mailadress: [email protected]