,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Från tisdag vecka 39 genomgår vi ett serverunderhåll och vår handläggningstid för inkommande beställningarn kommer att vara längre än normalt. Under dessa dagar är inloggningen till B2B-siten stängd.

Bli Bjelininstallatör

Är du intresserad av att installera golv åt Bjelins kunder?

Som Bjelininstallatör blir du förmedlad installationsuppdrag inom ditt geografiska område. Du lämnar själv offert och fullföljer uppdraget.

Vi avser att bygga upp en nationell pool av golvinstallatörer så att våra kunder kan få sitt golv installerat oavsett var dom bor.

Kontakta oss så får du veta mer:

Tel. 020-51 50 10
E-post: [email protected]