,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Höjdskillnad

Höjdskillnad

När vi producerar våra golv strävar vi efter att få så jämna och fina övergångar mellan brädorna som möjligt. Dock kan det i fåtalet fall bli en liten nivåskillnad beroende på toleransnivåvärden i produktionen.

Höjdskillnaderna kan även bero på att golvet är torrt till följd av torrt inomhusklimat och därför skålar sig.

Blir golvet skålformat på kortsidan beror detta oftast på att golvets ytskikt är torrt. Finns det inget fuktskydd installerat under golvet och underlaget har golvvärme eller är av betong, så drar golvet åt sig fukt och riskerar att snabbt bli skålformat. Denna process snabbas på ytterligare om inomhusklimatet är väldigt torrt.

Det är accepterat enligt GBR (Golvbranchens riksförbund) med en höjdskillnad upp till 0,2mm mellan golvplankor.

Höjdskillnaden får endast mätas mellan 30-60% luftfuktighet (RF) då golvet är optimerat för detta klimat. Vid under 30% RF kan golvet ligga utanför värdet, men går tillbaka till normalvärde när det blir högre luftfuktighet.

Checklista för reklamation

Gå igenom listan och kontrollera att alla punkter är uppfyllda. Om något inte stämmer, gå tillbaka och välj "Övrigt" som anledning.

Alla kryssrutor måste vara ikryssade för att gå vidare.