,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kommer mitt golv se ut som mitt golvprov?

Kommer mitt golv se ut som mitt golvprov?

Golvprovet som du köper från vår hemsida är aldrig helt representativt för en större lagd golvyta. Med provet vill vi ge dig en känsla för materialet, strukturen och glansgraden för det golv du köper. Eftersom trä är ett naturmaterial och tillverkningen av keramisk komposit är ett hantverk, så kommer där finnas viss naturlig färgvariation mellan produktionsbatcher och plattor. Vi rekommenderar att man använder provet som ett komplement till de bilder som finns på vår hemsida.