,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kan jag installera Keramisk Komposit i badrum?

Kan jag installera Keramisk Komposit i badrum?

Keramisk kompositgolv går alldeles utmärkt att installera i våtzon 2 i våtrum. 

Våtzon 2 är exempelvis en toalett utan dusch och golvbrunn. Våtrummet måste ha ett godkänt tätskikt och därför är det viktigt att man följer Säkra Våtrum – GVKs Branchregler för tätskikt i våtrum.

Keramiskt kompositgolv kan med fördel limmas mot tätskiktet med Bona Titan eller installeras flytande. Samtliga väggskarvar skall förseglas med silikon lämpligt för badrum.