,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Alla golvbrädor i mitt paket har inte samma nyans – vad gör jag?

Alla golvbrädor i mitt paket har inte samma nyans – vad gör jag?

Ekens naturliga mönster och färg varierar mycket vilket är det som gör varje äkta träplanka och trägolv unikt. Alla träytor som våra produkter har kommer från riktiga träd som växt i skogen under olika ljus och fuktförhållanden vilket påverkar kärnvirkets färg. Träets naturliga mönster och färg varierar därför alltid och det är precis det som gör varje trägolv unikt. I vår sortering försöker vi att ta till vara på så mycket som möjligt av trädet och på så sätt tillåter vi färgvariation. Detta gälla alla organiska material och är inget konstigt utan helt naturligt.

Trädet har också mycket variation beroende på grenar och kvistar vilket avspeglar sig i träytan. Därför har vi olika sorteringar som definierar bl.a. mängden kvistar i ett trägolv. Samtidigt förekommer färgvariationer i samtliga sorteringar men i olika utsträckningar.

Variationen ska med andra ord finnas där, det är därför viktigt att vid installation sortera plankorna, så att denna variation blir mer enhetlig och "flyter" ihop fint. Följ läggningsinstruktionerna för bästa resultat. Det går såklart att på eget bevåg sortera bort dessa plank, men observera dock att denna gallring inte kan kopplas till en reklamation då det ligger inom ramen för produktdesignen. Vid misstanke om färgfel på ytbehandling, kontakta Bjelin.