,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kan jag installera era golv i badrum?

Kan jag installera era golv i badrum?

Vi rekommenderar inte att installera ett trägolv med träyta i badrum i dagsläget.

Keramisk kompositgolv går däremot alldeles utmärkt att lägga i våtzon 2 i våtrum. Våtzon 2 är exempelvis en toalett utan dusch och golvbrunn. Våtrummet måste ha ett godkänt tätskikt och därför är det viktigt att man följer Säkra Våtrum – GVKs Branchregler för tätskikt i våtrum. Keramiskt kompositgolv kan med fördel limmas mot tätskiktet med Bona Titan eller läggas flytande. Samtliga väggskarvar skall förseglas med silikon lämpligt för badrum.