,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kan jag använda annan olja än den rekommenderade?

Kan jag använda annan olja än den rekommenderade?

Orsaken till att vi vill att man använder sig utav våra rekommenderade produkter är för att det är den testade produkt som vi har fått fram absolut bäst resultat med och vi kan därmed lämna garanti på att det blir ett bra slutresultat om arbetet utförs korrekt. 

Golvmaskin är ett hjälpmedel som kan underlätta i appliceringen och få underhållsoljan att impregnera bättre in i träet och få en jämnare yta. Givetvis kan man använda sig utav en mikrofibermopp men det ska då användas en ytterst liten mängd olja åt gången för att inte mätta golvet för mycket på ett och samma ställe och metoden kräver lite mer noggrannhet. 

Om man vill använda en annan olja än de vi rekommenderar i skötselanvisningarna, står man själv för denna risk och tar över ansvaret för eventuella framtida reklamationer som kan förekomma - då detta inte täcks upp av vår garanti. Allt som sker utanför Bjelins rekommendationer, installation- och skötselmässigt, är på eget bevåg.