,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ändrar Härdat Trä färg och gulnar eller mörknar med tiden?

Ändrar Härdat Trä färg och gulnar eller mörknar med tiden?

Golv och möbler i trä skiftar färg med tiden när de utsätts för det UV-ljus som finns i ex. dagsljus – så även Härdat Trä och detta är inget unikt för Bjelin utan gäller alla trägolv på marknaden. 

Denna process brukar vara mindre påfallande i de pigmenterade golven, även om även dessa skiftar färg med tiden. Färgskiftningen är inte oändlig utan når en maxpunkt där det slutligen planar ut.