,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hur vattentåligt är Bjelins trägolv?

Hur vattentåligt är Bjelins trägolv?

Bjelin säljer trägolv i kategorierna Parkettgolv, Fiskbensparkett och Härdade trägolv som alla har varierande vattentålighet. 

Ovan nämnda kategorier och träbaserade produkter och generellt tål inte trä som material vatten. 


Parkettgolv och Fiskbensparkett har en normal vattentålighet för ett traditionellt trägolv vilket innebär att vatten kan läcka ned mellan golvplankorna och orsaka en vattenskada. Om vatten ligger på golvets yta under en längre tid kan golvbrädorna resa sig och släppa in vatten eller fukt. Det betyder att vatten som tappas eller spills på golvet skall torkas upp direkt och restvatten skall kunna självtorka inom 2-3 minuter. 


Ytan på Härdade trägolv version 1.0, 1.5 och 2.0 har en högre vattentålighet jämfört mot parkettgolv. Detta beror på den härdade ytan som ger ett extra skydd mot vatten och fukt. Ytan kan få märken efter blomkrukor eller möbler som placerats på ett fuktigt golv. Även om ytan är mer vattentålig kan vatten och fukt fortfarande läcka ned mellan golvplankorna och orsaka en fuktskada. 


Härdade trägolv version 3.0 är utrustade med klickfogsystemet 5G® Dry™ som ger golvytan ett extra skydd mot fuktskador. 5G® Dry™ är utvecklat för att golvytan skall klara stående vatten i 24 timmar vilket minimerar risken för att fukt och vatten går ned mellan golvplankorna. 

Observera att alla golv måste installeras med en expansionsfog och ett väggavstånd för att golvet skall kunna röra sig fritt vilket ger en kant mot väggen som aldrig kan vara vattensäker, av denna anledning skall ett härdat trägolv med en 5G® Dry™-system aldrig installeras i våtutrymmen som exempelvis badrum eller tvättstuga med golvbrunn. 5G® Dry™ gör alltså golvytan mer fuktsäker och minimerar på så sätt risken för en fuktskada för vatten som kommer på själva golvytan. Ett härdat trägolv 3.0 med 5G® Dry™ kan, precis som de andra härdade trägolven, också få märken från blomkrukor eller möbler som placerats på golvytan med fukt under, därför är det alltid viktigt att torka upp vatten som finns på golvet och restvatten skall kunna självtorka inom 2-3 minuter.