,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hur hårt är härdat trä?

Hur hårt är härdat trä?


Genom att härda golvet gör vi eken upp till tre gånger så slagfast. Det innebär att golvet inte får de typiska djupa hack och märken som lätt uppstår på ett traditionellt parkettgolv. Härdat trä är ett trägolv så det är inte reptåligt, men de djupa märken som uppstår i ex. ett parkettgolv när man tappar ett glas i golvet, undviker man i högre utsträckning med ett golv i härdat trä.


De repor som uppstår döljs i regel vid underhåll (rengöring och applicering av underhållsolja) av golvet då repor oftast endast påverkat oljan. Skulle man få en repa i själva träytan så är den repan i regel inte djupare än 0,2mm, vilket innebär att även den döljs relativt väl vid ett underhåll. När man väljer trägolv är det viktigt att man tar hand om golvet och inte drar tunga möbler över golvet och dammsuger upp smuts och grus.


Har man en skada i golvet som man vill bli av med, kan man enkelt byta ut den skadade plankan. Instruktion för hur man gör detta hittar man HÄR


Hårdhet mäts i Brinelltal. Brinellskala är ett mått på ett materials hårdhet  som bestäms med en metod uppfunnen av Johan August Brinell . Brinellhårdheten mäts med en härdad stålkula med en diameter på 10 mm som pressas in i ett materialprov med en bestämd kraft (typiskt 3000 N) under en bestämd tid. Därefter beräknas arean av det kvarvarande intrycket och en kvot, newton per kvadratmillimeter. Ju högre värde desto hårdare golv. Bland träslagen hör brasiliansk jatoba och ask bland de hårdaste och furu och gran bland de mjukaste.

 

Brinellhårdhet på några olika träsorter:

  • Härdat trä 10
  • Jatobaträ 7
  • Ask 4,0
  • Björk 3,8
  • Ek 3,7
  • Valnöt 3,4 
  • Furu 1,6 
  • Gran 1,4

 

Brinellhårdheten mäter plastisk deformering, det vill säga intrycksmärken och är inte ett mått för reptålighet. Även om Härdat trä klarar sig bra i brinelltesterna, så är det fortfarande känsligt för märken från mindre föremål och repor.