,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hur mäter man slittålighet?

Hur mäter man slittålighet?

När man köper ett golv är det viktigt att förstå hur produkten lämpar sig för det område den är tänkt att installeras i. Den internationella standarden för att klassificera och gradera slittålighet hos golv, egentligen laminatgolv, är ett mått som kallas för AC-klass. 


AC-klassen anger golvets slitstyrka och angavs förr i skalan AC1-AC6. Idag delar man upp det efter klass och användningsområde. Detta innebär att ett golv som installeras i hemmiljö har Klass 22 även om det är godkänt för offentlig miljö där samma golv har Klass 32. 


Klass och användningsområde

Hemmiljö

  • Klass 22 (AC2)    :    Måttligt trafikerade utrymmen med lågt slitage. Perfekt för ex. sovrum, matsal eller vardagsrum etc.
  • Klass 23 (AC3)    :    Tungt trafikerade rum. Passar bra i ex. kök, hall, korridor etc.    


Offentlig miljö

  • Klass 32 (AC4)    :    Måttligt trafikerade miljöer med normalt slitage. Passar för ex. Kontor, kafé, butik m.m.
  • Klass 33 (AC5)    :    Hårt till tungt trafikerade ytor. Lämpligt för t.ex butiker, restauranger och skolor m.m. 


ISO-standard

Hemmiljö

  • Klass 22 (AC2)    :    EN ISO 10874 Class General Residential
  • Klass 23 (AC3)    :    EN ISO 10874 Class Heavy Residential

Offentlig miljö

  • Klass 32 (AC4)    :    EN ISO 10874 Class General Commercial
  • Klass 33 (AC5)    :    EN ISO 10874 Class Heavy Commercial