,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Varför måste man kontrollera leveransen direkt vid mottagandet?

Varför måste man kontrollera leveransen direkt vid mottagandet?

När du tar emot din leverans är det viktigt att du kontrollerar godset för eventuella skador. Skador eller saknade varor som uppkommit eller försvunnit i transport men inte rapporteras och noteras till speditör direkt vid mottagandet kan i efterhand inte reklameras. Om du inte kontrollerar materialet själv måste du se till att den person som skriver på fraktsedeln kontrollerar om något är skadat eller saknas. Skriv inte på fraktsedeln innan du säkerställt att emballaget och godset är intakt. För att underlätta eventuella reklamationsärenden bör det framgå på fraktsedeln att godset är skadat. Chauffören skall då även signera fraktsedeln.

Det skadade eller felaktiga godset får heller inte användas till installation. Görs detta har du som kund godkänt materialet i leveransen trots transportskadan och inget nytt gods kan skickas.

Vänligen se Reklamera en Bjelin-produkt för att reklamera en transportskada.