,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hållbarhet och Miljö

Vi grundades genom hållbar innovation – där första steget eliminerade hundra miljoner limflaskor årligen vid golvläggning genom att uppfinna klickgolvet.

Sedan dess har hållbarhet varit en integrerad del i vår strävan att också göra golv bättre och kostnadseffektivare.  

Om du vill värna om miljön skall du välja ett träbaserat klickgolv som kan återanvändas, är närproducerat och där träråvaran kommer från FSC certifierad skog. Om ytskiktet är av ädelträ bör det vara tunt och förstärkt så att stora mängder golv kan tillverkas från en stock och så att golvet håller länge. Detta har varit målet med vår utveckling av den nya generationen trägolv som vi kallar härdade trägolv och keramisk träkomposit som är tåligare, billigare och framför allt miljövänligare än motsvarande traditionella trä-, plast- och keramikgolv.

Vanliga frågor om miljö och hållbarhet

 

Vilka miljömärkningar har era golv?

Våra golv har olika miljömärkningar som bland annat FSC, Svanen och bedömning av SundaHus. Vi arbetar kontinuerligt med vårt miljöarbete och fler miljömärkningar kommer att tillkomma. Under respektive produkt på vår hemsida ser du vilka miljömärkningar just ditt drömgolv har. 

Är det inte bättre att låta träden stå kvar i naturen? 

Att låta träden stå kvar i naturen utan skötsel är inte bra för den globala uppvärmningen. En skog som inte brukas är miljöneutral eftersom träd som förmultnar avger lika mycket koldioxid som de tagit upp under sin tillväxt. En välskött skog däremot växer snabbare och binder mera koldioxid som lagras i virket under lång tid om det används som byggmaterial. De delar som inte blir byggmaterial, såsom bark, kan användas som värmekälla och ersätter andra energislag med negativ miljöpåverkan.

Miljövänligt skogsbruk bygger på att avverkningen är mindre än tillväxten och att vissa områden som har stora naturvärden och som är viktiga för den biologiska mångfalden lämnas orörda. Eftersom våra fabriker ligger i anslutning till skogsområdena som levererar vår träråvara kan vi säkerställa att avverkning gör på ett miljövänligt och ansvarsfullt sätt.

Hur påverkas mångfalden i skogarna som virket kommer ifrån? 

Träråvaran som används i alla Bjelins ytskikt samt kärnmaterial i våra parkettgolv är FSC-certifierad. FSC säkerställer att hotade arter aktivt skyddas i de skogas som är certifierad och kontrollerad av dem. En skog som förvaltas på ett ansvarsfullt sätt gynnar i sin tur också den biologiska mångfalden. FSC stärker dessutom rättigheterna för både skogsarbetare och lokala befolkningen. 

Varför är inte alla golv av trä som är miljöpositivt

Miljöaspekterna har hittills inte varit särskilt viktiga vid val av golv och därför används miljönegativa golv som i många applikationer skulle kunna ersättas med träbaserade golv. Dessutom har trägolv inte varit tillräckligt tåliga och priset för främst långa plank har varit högt. Tillverkningskapaciteten för träbaserade golv har också varit begränsad till ca 10% av den globala golvmarkanden bland annat beroende på bristen på ekråvara.

Allt detta kommer att ändras väsentligt framöver beroende på att man nu med Woodura tekniken kan tillverka 10 gånger mera härdade trägolv från en ekstock jämfört med traditionell parkett. Härdade trägolv är också starkare och billigare än motsvarande parkettgolv. Detta är anledningen till att Bjelin bygger världens största trägolvsfabrik som kommer att öka kapaciteten väsentligt framöver och som gör det möjligt att i större utsträckning ersätta andra golv med miljövänligare trägolv.

Hur vet jag att ett härdat trägolv eller ett keramiskt träkompositgolv håller länge?

Tekniken för att härda trä och göra det starkare och att göra yta av keramisk träkomposit uppfanns av vårt systerbolag Välinge Innovation redan 2008 och 2009 som ett återvinningsprojekt.

När vi uppfinner ett nytt golv görs installationer omgående i krävande miljöer. Vi har således provgolv som varit i bruk i drygt 10 år och testresultaten är utmärkta. Efterhand har tekniken optimerats. Vi har tillsammans med Välinge världens största utvecklingscenter för trägolv som innehåller avancerade laboratorium med enorma klimatkammare och instrument för att testa golv för slagtålighet, slitstyrka, fläcktålighet och ljudnivåer. Där vi kan simulera årtionden av slitage – allt för att kunna producera de tåligaste och bästa golven till marknaden.

Hur återvinner eller återanvänder jag mitt golv?

Alla golv från Bjelin är utrustade med marknadens starkaste klickfog. Det vet vi eftersom det var våra ägare som uppfann klickgolvet på 90-talet.

Vi vet också att ett golv från oss enkelt kan plockas upp och läggas i ett annat rum – eller rent av säljas vidare. Det behöver inte hamna på soptippen. Våra golv kan också malas ned och återanvändas till kärnmaterial för tillverkning av nya golv.