,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hållbarhet och Miljö

Vi grundades genom hållbar innovation – där första steget eliminerade hundra miljoner limflaskor årligen vid golvläggning genom att uppfinna klickgolvet.

Sedan dess har hållbarhet varit en integrerad del i vår strävan att också göra golv bättre och kostnadseffektivare.  

Om du vill värna om miljön skall du välja ett träbaserat klickgolv som kan återanvändas, är närproducerat och där träråvaran kommer från FSC certifierad skog. Om ytskiktet är av ädelträ bör det vara tunt och förstärkt så att stora mängder golv kan tillverkas från en stock och så att golvet håller länge. Detta har varit målet med vår utveckling av den nya generationen trägolv som vi kallar härdade trägolv och keramisk träkomposit som är tåligare, billigare och framför allt miljövänligare än motsvarande traditionella trä-, plast- och keramikgolv.

Våra miljömärkningar

 

Svanen

Svanen är ett nordiskt miljömärke som tilldelas produkter med hög andel förnybara och återvunna material. Golv med denna märkning behöver uppfylla stränga krav vad gäller hälso- och miljöfarliga ämnen, kunna garantera låga utsläpp, tillverkas på ett energieffektivt sätt och uppvisa god slitstyrka.

FSC

Forest Stewardship Council (FSC) är en certifiering för hållbart skogsbruk, som främjar en miljövänlig, socialt fördelaktig och ekonomiskt lönsam förvaltning av världens skogar. En FSC-märkning är ett pålitligt märke som säkerställer ansvarsfullt skördade träd samt rättvisa löner och en bra arbetsmiljö för arbetarna.

Sundahus

SundaHus arbetar med hållbar utveckling och skapar förutsättningar som hjälper kunder att minska sin miljöbelastning. Erfarna kemister dokumenterar en produkts olika egenskaper med hjälp av SundaHus bedömningskriterier, främst utifrån Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EU) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

Greengard Gold

En UL GREENGUARD-certifiering påvisar produktens hållbarhet och ett engagemang för ökad hälsa genom att certifiera att produkterna har låga kemikalieutsläpp. Guldstandarden inkluderar ytterligare hälsobaserade kriterier för att säkerställa att produkterna är acceptabla i miljöer som skolor och i vården.

Vanliga frågor om miljö och hållbarhet

 

Vilka miljömärkningar har era golv?

Våra golv har olika miljömärkningar som bland annat FSC, Svanen och bedömning av SundaHus. Vi arbetar kontinuerligt med vårt miljöarbete och fler miljömärkningar kommer att tillkomma. Under respektive produkt på vår hemsida ser du vilka miljömärkningar just ditt drömgolv har. 

Är det inte bättre att låta träden stå kvar i naturen? 

Att låta träden stå kvar i naturen utan skötsel är inte bra för den globala uppvärmningen. En skog som inte brukas är miljöneutral eftersom träd som förmultnar avger lika mycket koldioxid som de tagit upp under sin tillväxt. En välskött skog däremot växer snabbare och binder mera koldioxid som lagras i virket under lång tid om det används som byggmaterial. De delar som inte blir byggmaterial, såsom bark, kan användas som värmekälla och ersätter andra energislag med negativ miljöpåverkan.

Miljövänligt skogsbruk bygger på att avverkningen är mindre än tillväxten och att vissa områden som har stora naturvärden och som är viktiga för den biologiska mångfalden lämnas orörda. Eftersom våra fabriker ligger i anslutning till skogsområdena som levererar vår träråvara kan vi säkerställa att avverkning gör på ett miljövänligt och ansvarsfullt sätt.

Hur påverkas mångfalden i skogarna som virket kommer ifrån? 

Träråvaran som används i alla Bjelins ytskikt samt kärnmaterial i våra parkettgolv är FSC-certifierad. FSC säkerställer att hotade arter aktivt skyddas i de skogas som är certifierad och kontrollerad av dem. En skog som förvaltas på ett ansvarsfullt sätt gynnar i sin tur också den biologiska mångfalden. FSC stärker dessutom rättigheterna för både skogsarbetare och lokala befolkningen. 

Varför är inte alla golv av trä som är miljöpositivt

Miljöaspekterna har hittills inte varit särskilt viktiga vid val av golv och därför används miljönegativa golv som i många applikationer skulle kunna ersättas med träbaserade golv. Dessutom har trägolv inte varit tillräckligt tåliga och priset för främst långa plank har varit högt. Tillverkningskapaciteten för träbaserade golv har också varit begränsad till ca 10% av den globala golvmarkanden bland annat beroende på bristen på ekråvara.

Allt detta kommer att ändras väsentligt framöver beroende på att man nu med Woodura tekniken kan tillverka 10 gånger mera härdade trägolv från en ekstock jämfört med traditionell parkett. Härdade trägolv är också starkare och billigare än motsvarande parkettgolv. Detta är anledningen till att Bjelin bygger världens största trägolvsfabrik som kommer att öka kapaciteten väsentligt framöver och som gör det möjligt att i större utsträckning ersätta andra golv med miljövänligare trägolv.

Hur vet jag att ett härdat trägolv eller ett keramiskt träkompositgolv håller länge?

Tekniken för att härda trä och göra det starkare och att göra yta av keramisk träkomposit uppfanns av vårt systerbolag Välinge Innovation redan 2008 och 2009 som ett återvinningsprojekt.

När vi uppfinner ett nytt golv görs installationer omgående i krävande miljöer. Vi har således provgolv som varit i bruk i drygt 10 år och testresultaten är utmärkta. Efterhand har tekniken optimerats. Vi har tillsammans med Välinge världens största utvecklingscenter för trägolv som innehåller avancerade laboratorium med enorma klimatkammare och instrument för att testa golv för slagtålighet, slitstyrka, fläcktålighet och ljudnivåer. Där vi kan simulera årtionden av slitage – allt för att kunna producera de tåligaste och bästa golven till marknaden.

Hur återvinner eller återanvänder jag mitt golv?

Alla golv från Bjelin är utrustade med marknadens starkaste klickfog. Det vet vi eftersom det var våra ägare som uppfann klickgolvet på 90-talet.

Vi vet också att ett golv från oss enkelt kan plockas upp och läggas i ett annat rum – eller rent av säljas vidare. Det behöver inte hamna på soptippen. Våra golv kan också malas ned och återanvändas till kärnmaterial för tillverkning av nya golv. 

Jordens lungor

En viktig aspekt är en produkts inverkan på den globala uppvärmning och produktens koldioxidutsläpp (CO2). 

En miljödeklaration enligt EPD  (Environmental Product Declaration)  beskriver en specifik produkts miljöprestanda i ett livscykelperspektiv och ger ingående information om de växthusgaser, främst koldioxid, som bildas vid produktionen av ett golv och när det kasseras eller återvinns. 
Trä som grundmaterial i golv är till skillnad från andra material extremt gynnsamt för att reducera den globala uppvärmningen eftersom 1 kg torrt trä tar upp och lagrar ca 1,8 kg koldioxid från atmosfären. Detta sker genom den så kallade fotosyntesen. Då trädet växer lagras ca 0,5 kg kol (C) i träet och 1,3 kg går tillbaka till atmosfären som syre (O2).

Detta kan jämföras med ca 3 kg koldioxid som alstras då 1 liter bensin förbrukas. 10 m2 trägolv lagrar således ungefär lika mycket koldioxid som en modern bil alstrar under närmare 100 mils körning.

Trä är således till skillnad från andra material koldioxidnegativt och miljöpositivt. 

 

Närheten till skogen

Vi försöker minimera den koldioxid som skapas i samband med våra transporter och tillverkning. En viktig princip är att vi valt att placera våra fabriker i Kroatien nära skogen så att transporterna av trästockarna, som till stor del innehåller vatten, blir så korta som möjligt. En stock behöver aldrig transporteras längre än 1-10 mil till våra anläggningar jämfört mot andra tillverkare vars stockar ofta transporteras väsentligt längre. 

Den största delen av den energi som vi använder för att torka virket vid produktionen är bioenergi som vi får när vi förbränner barken från stockarna. Den övervägande delen av den el vi köper i Sverige och Kroatien produceras med el som inte alstrar koldioxid.

I genomsnitt är våra golv koldioxidnegativa och miljöpositiva när de lämnar våra fabriker. Golvens positiva miljöpåverkan kommer att öka ytterligare när alla våra investeringar i energiåtervinning och solpaneler tagits i drift. 

Skogens miljöpåverkan

Skog som brukas på ett ansvarsfullt sätt är miljöpositiv. Trävaran som vi plockar ut ur skogen kan i sig lagra koldioxid under 100-tals år i olika byggmaterial, såsom exempelvis golv. 

Allt skogsbruk är tyvärr inte miljöpositivt. Skogsavverkning kan vara miljönegativ om skog skövlas och urtagen är större än tillväxten. För att undvika detta använder vi FSC-certifierat virke. FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende internationell medlemsorganisation som genom sitt eget certifieringssystem verkar för ett miljöanpassat skogsbruk.

Läs mer om FSC

 

Optimal användning av trä

Att använda trä som golvmaterial är det bästa alternativet, det är ännu bättre om man i tillverkningen använder så mycket av trästocken som möjligt för att göra tunna förstärkta skikt som räcker till stora mängder golv.

Skog är ingen oändlig resurs och mängden ädelträ, t.ex. högkvalitativ ek är tyvärr begränsad. De miljövänligaste trägolven måste därför innehålla så tunna ytskikt som möjligt – förutsatt att ytskikten kan göras tillräckligt starka. Detta är möjligt genom Woodura-tekniken, som används vid produktionen av våra härdade trägolv. 

Den traditionella tekniken för att tillverka ytskikt till trägolv görs genom att såga ca. 4,5 mm tjocka ytskit som sedan slipas till en så kallad topplamell. Tekniken används idag för att producera parkettgolv och tillverkningen avger mycket spill av bl.a. sågspån. 

För att minska spill och maximera användningen av träråvaran använder vi knivskärning istället för sågning, vid tillverkning av våra härdade trägolv. Ytskikten blir ca. 0,6 mm tjocka, vilket innebär att vi kan tillverka tio gånger mer golv från en stock jämfört med traditionell parkettgolvsproduktion. 

Med vår Nadura-teknik, som används för att göra en keramisk träkomposit, kan vi använda träspill från en mängd olika träslag som blandas med bindemedel och keramiska partiklar. Stora mängder träbaserade golv kan tillverkas från trämaterial som normalt blir biobränsle. Vi behöver således inte tillverka pappersmassa och papper som används vid traditionell tillverkning av laminatgolvets ytskikt.

Återbruk och återvinning

För att värna om miljön, skall golv vara slitstarka så att de får en lång livslängd. Dessutom bör de ha ett bra låssystem så att golvet kan plockas upp utan att skadas, samt återinstalleras i ett annat rum eller säljas. Genom att återanvända ditt trägolv säkerställer du att koldioxiden som trädet en gång tagit upp stannar i golvet under en lång tid. 

Om en golvskiva skadas och inte kan återinstalleras kan den återvinnas genom att de malas ned till råvara för nya skivmaterial och kolet blir därmed kvar i träet. Om golvet bränns eller förmultnar bildas återigen samma mängd koldioxid som träden tagit upp. Förbränning ger dock energi som kan ersätta andra fossila energislag såsom kol och olja.

Detta innebär att träbaserade produkter är gynnsamma ur ett återvinningsperspektiv.