,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Plattor i keramisk träkomposit

Varmt som trä och starkare än klinkers

När upplevde du senast något nytt i golvvärlden?

Under lång tid har konventionella keramiska plattor, till exempel kakel och klinker, använts som golvmaterial, huvudsakligen på grund av dess attraktiva utseende och höga slitstyrka.

Dock är keramiska plattor kalla, svåra att installera och spricker lätt om ett tungt föremål tappas på golvet.

Bjelins nya golv tillverkade enligt Nadura-tekniken, uppfunnet och patenterat av Bjelins systerbolag

Välinge Innovation AB, med en yta av härdade träfiber eliminerar alla sådana nackdelar.

Bjelins keramiska träkompositplattor är extremt lätta att installera, lika varma som trä och starkare än keramiska plattor. De är därför särskilt lämpade för installationer i hall, kök, uterum och offentliga lokaler så som butiker och restauranger.

Vad är Nadura?

Nadura ett homogent ytskikt som tillverkas av en pulvermix, bestående av träfiber, bindemedel, keramiska partiklar och färgpigment, vilka härdas samman under hög temperatur och högt tryck.

Ytstrukturen formas med strukturerade pressplåtar och dekoren med infärgade träpartiklar som appliceras med 3D-teknik. Under pressningen komprimeras och härdas ytskiktet men även den övre delen av kärnmaterialet vilket ger en avsevärt högre fuktsäkerhet. 

Nadura formas till tunna skikt som sammanfogas med ett träbaserat kärnmaterial. Den främsta fördelen är att endast den övre delen, som utsätts för slag och slitage, är ett starkt material av härdade träfibrer förstärkta med keramiska slitpartiklar. Golvet blir därmed mycket miljövänligt jämfört mot ett keramiskt golv eller ett vinylgolv. 

Alla Bjelins keramiska plattor har ett avancerat Välinge 2G/5G låssystem vilket möjliggör för enkla flytande installationer av stora golvytor utan att behöva använda expansionsfogar.

Extremt hårda golv

Med sin patenterade solida yta ger Nadura ett högt slit- och slagmotstånd som är överlägset traditionella golv.

Golven är robusta och hållbara, gjorda för att motstå både vardagliga och extrema situationer.

Med sin styrka och mångsidighet är keramisk komposit ett utmärkt alternativ till andra golvtyper som keramik, sten och porslin. Särskilt som det erbjuder enklare och betydligt effektivare installation.

Produktsammansättning

1. Solid Nadura-yta

2. Fukttålig HDF-skiva av hög kvalitet

3. Balansskikt av pulver

Miljövänlig högkvalitativ produktion

Bjelins komposit-golv tillverkas av Välinge Innovation AB i nya avancerade toppmoderna fabriker i Viken, Skåne. Detta garanterar produkter av hög kvalitet eftersom vi har kontroll över alla produktionssteg från pulverproduktion till pressning och profilering.

Tillverkningen är mycket miljövänlig genom att träpartiklar från produktionen återvinns och används vid pulverproduktion. Återvinningen innebär att träpartiklar från olika träslag blandas med bindemedel och keramiska partiklar för att bli nytt pulver i produktionen. Stora mängder golv då tillverkas från återvunnet trämaterial som annars blivit biobränsle. Bjelin behöver alltså inte tillverka pappersmassa och papper som används vid tillverkning av traditionell tillverkning av laminatgolvs ytskikt. 

Energiförbrukningen är låg eftersom Nadura-ytskiktet bildas under en mycket kortare tid och under mycket lägre temperatur än vad som behövs vid konventionell tillverkning av keramiska plattor.

Utvalda golv i keramisk komposit

Inga produkter specificerade.