,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Den slavonska eken

Den berömda slavonska eken anses vara en av de vackraste i Europa. I de stora skogarna i östra gränsområdet av Kroatien växer den slavonska eken i perfekta klimatförhållanden.

Höjden över havsnivån uppmuntrar till optimal långsam och jämn tillväxt som ger skogen en exceptionell kvalitet av vacker trädråvara. I de slavonska skogarna växer varje träd normalt tillsammans med varandra för att skapa tät vegetation, vilket gynnar uppåtgående tillväxt.

De grundläggande principerna för det kroatiska skogsbruket är en hållbar förvaltning som syftar till att bevara skogens naturliga struktur och biologiska mångfald och den fortsatta stabiliteten och kvaliteten på skogens kommersiella och välfärdsfunktioner. Skogarna har skötts på detta hållbara sätt utifrån ett mycket strikt ekologiskt, socialt och ekonomiskt regelverk i hundratals år.

Varje år tas mycket mindre trä ut ur skogarna än vad som växer upp, och eftersom träd av sämre kvalitet kontinuerligt gallras ut blir de slavonska skogarna vackrare och vackrare för varje år de förvaltas på detta sätt.

Slavonsk ek används inte bara för att tillverka möbler och golv utan används traditionellt även till tillverkning av vinfat, speciellt för större fat. Slavonska ekfat används ofta i Italien, till exempel för att lagra viner som tillverkats med Ripasso-metoden i Piedmont-regionen.

Bred(!) FSC-certifierad slavonsk ek i Bjelins produktionsanläggningar i Ogulin.

Bjelin parkettgolv

Bjelin parkettgolv