,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hantering av golvval från en arkitekts synvinkel

Formen måste möta funktion inom arkitektur, och valet av golv spelar en viktig roll för den övergripande upplevelsen och känslan av ett utrymme. Vi har träffat den erfarna arkitekten Elli Fragaki, som har jobbat i Storbritannien, Grekland och Mellanöstern och är föreläsare vid School of Architecture på Heriot-Watt University.

"Bra design och omsorg om detaljer i arkitekturen kan på ett dramatiskt sätt påverka människors liv och välbefinnande."
Elli Fragaki
Elli Fragaki, arkitekt och föreläsare.

Att skapa en sensorisk upplevelse

Varje val som görs under ett projekt är betydelsefullt, men vi frågade Elli vilka beslut som sticker ut. "Den sensoriska påverkan bör inte ignoreras", säger Elli. "De känslor som utlöses av de mänskliga sinnena när vi upplever våra byggda miljöer är de som avgör om ett utrymme är framgångsrikt eller inte."

Hur kommer valet av golv in i bilden? Enligt Elli styrs valet av golv av flera faktorer. "Valet beror på byggnadens sammanhang", säger hon. "Du måste ta hänsyn till faktorer som bekvämlighet, estetik, känslan av utrymmet och hållbara lösningar, oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en renovering, installationsprocessen och den sannolika livslängden för den föredragna produkten i den utvalda miljön. Och, naturligtvis, budgeten!"

Kombinera design med funktionalitet

På frågan om vilka viktiga funktionella faktorer som påverkar valet av golv för ett projekt säger Elli: "Slitstyrka, reaktion på lokala väderförhållanden, enkel och snabb installation samt leveranstid vid inköp från utlandet."

Hon betonar att golvet estetiskt sett är en viktig del av inredningen. "Golven definierar och särskiljer utrymmet", säger hon. "Färg, material, storlek och mönstrets riktning är bara några av de faktorer som kan bidra till att komplettera arkitekturen i ett utrymme."

"Vi möter sannolikt rummet först med våra ögon, men kontakten med rummet är en fysisk kontakt som börjar med golvet."

Att omfamna hållbarhet

Hållbarhet är en allt viktigare faktor i beslutsfattandet. "Särskilt de senaste åren har jag medvetet försökt välja och uppmuntra mina kunder att satsa på miljövänliga lösningar", säger Elli. "Tack och lov finns det en hel del fantastiska produkter."

Vilka andra val måste man ta hänsyn till? "Att förbättra det övergripande utrymmet för användarna måste ses som en allomfattande upplevelse; det måste ta hänsyn till uppdragets unika karaktär, estetik, funktionalitet, säkerhet och även hållbarhet."

Att hantera utmaningar

På frågan om hur en arkitekt säkerställer att ett projekt löper smidigt betonar Elli att det är viktigt att göra grundliga tester och anpassa sig när man fattar beslut. När det gäller eventuella budgetbegränsningar säger hon att kvalitet alltid bör vara den viktigaste faktorn.

"Budgeten påverkar alla designval, men mitt mål är alltid att kvaliteten inte ska äventyras."

På frågan hur man säkerställer en sömlös övergång mellan olika golvmaterial i angränsande områden medger Elli att det kan finnas flera utmaningar, allt från material och estetisk harmoni till mer praktiska frågor som höjdskillnader, säkerhet och kostnad.

"Golv är ett centralt element i inredningen och grunden för den övergripande estetiken och funktionaliteten i ett utrymme", säger hon. "Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt materialval, färg, struktur och stil för att skapa ett konsekvent, funktionellt och visuellt tilltalande resultat."

"Det är viktigt att tänka på tidlös design när man ständigt möter nya trender."

Ur kundens perspektiv

Relationen mellan arkitekten och kunden är nära. "Kunder och intressenter måste vara med på noterna under hela design- och byggprocessen för att undvika ’överraskningar’ från alla håll", betonar Elli. "Projektets mål och designvision måste godkännas av alla parter från början och genomföras till slutet för att säkerställa att kvaliteten levereras i linje med den överenskomna budgeten."

Elli tycker att verktyg som moodboards och koncept tillsammans med 3D-renderingar är ovärderliga för att kommunicera och kristallisera idéer med kunder. "Att hålla sig till en budget och ett leveransdatum kan vara avgörande faktorer", säger hon och tillägger: "Varumärkesprofilering och varumärkesanpassning kan också påverka urvalet."

I arkitekturens värld, där varje val påverkar det övergripande utseendet och känslan i ett utrymme, är Ellis perspektiv på golv en påminnelse om att golv handlar om att skapa miljöer som resonerar med den mänskliga upplevelsen, och att integrera detta sömlöst med design, så att det står sig över tid.

Relaterade produkter

Woodura Planks VIARP 3.0 XXL

Woodura Planks HÖJA 3.0 XL

Woodura Planks VIARP 3.0 XL

Woodura Planks BONNARP 3.0 XL