,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vad kostar ett trägolv att köpa och installera?

Och vilka faktorer avgör totalpriser?

Varför är det så stor prisskillnad på olika trägolv?

Det som främst påverkat priset för ett parkettgolv är golvskivans bredd, längd och kvalitet avseende knastar och sprickor.

Det är välkänt att kilopriset för oxfilé är högre än för malet kött. På samma sätt är det med ek.  Raka och långa ekstockar med stor diameter och utan större sprickor och knastar som ingår i en Select-sorteringen kostar mångdubbelt mer än ekstockar av lägre kvalitet som används i Rustik-sortering.  Endast de inre delarna av eken kan användas för att göra breda ytskikt. Detta innebär att parkettgolv som är långa och breda utan knastar och sprickor blir väsentligt dyrare än korta, och smala med många kvistar och sprickor. Avancerade ytbehandlingar med djup borstning och infärgning ökar priset ytterligare. Även tjockleken påverkar priset eftersom mer trämaterial måste användas. Tjockare ytskikt kan slippas om flera gånger och en tjockare kärna ger ett formstabilt golv som är plant även vid stora klimatvariationer.

3-stavs parkett, som görs av spillbitar som blir över då man tillverkar långa och breda ytskikt och som kan göras av lågkvalitativa ekstockar är alltid väsentligt billigare än 1-stavs parkett av motsvarande kvalitet.

Härdade trägolv behöver inte göras lika tjocka eftersom de är formstabilare än traditionella parkettgolv och det härdade ytskiktet kan göras tunnare eftersom omslipning inte behövs. Prisskillnaden för plank i olika längder, och kvalitetsklasser är väsentligt mindre eftersom tio gånger mera golv kan göras från samma ekstock.

Detta innebär att man kan tillverka stora mängder långa och breda plank som också har rena ytskikt. Sådana attraktiva härdade trägolvgolv kan göras billigare än traditionella parkettgolv som är smala och korta och som har ytskikt av lägre kvalitet.

Priset på golv påverkas också av var det är tillverkat. I många fall är det svårt att få information om var ett golv är tillverkat. Golv tillverkade i Europa är i regel dyrare och av bättre kvalitet än golv tillverkade i Asien där bland annat miljökraven och lönerna är lägre. Vi tillverkar alla våra golv själva och när du köper ett Bjelin golv får du garanterat ett golv som är tillverkat i Sverige eller Kroatien.

Om du vill ha ett högkvalitativt trägolv i 1-stavs format som är brett och långt till ett rimligt pris skall du välja ett golv av härdat trä. Om du vill ha ett motsvarande traditionellt parkettgolv bör du välja ett golv som inte är alltför tunt, speciellt om det är brett, så att det är formstabilt.

Hur väljer jag rätt kvalitet?

När du väljer ett golv är det viktigt att du också tänker på att ett lågt pris kan bli ett dåligt köp om kvalitén är undermålig. Ett installerat golv som har defekter är mycket dyrt att åtgärda.

Förutom ytdefekter är ett vanligt förekommande fel att golvet knarrar. Detta kan bero på att fogsystemet är tillverkat med dålig passform som gör att angränsande fogytor rör sig och orsakar knarrljud. En annan orsak kan vara ojämna eller knarrande undergolv. 

För att säkerställa hög kvalitet så att kostsamma reklamationer kan undvikas är alla Bjelins golv tillverkade i våra egna fabriker med moderna produktionslinjer och klickfogen är tillverkad med högsta möjliga precision. Vi tillverkar också alla våra egna ytskikt. 

Bilden visar ett slitet 3-stavsparketgolv med springor i fogsystemet och en limmad stav som börjat resa sig. Fabrikat okänt. 

Undergolv, Golvtjocklek och Golvvärme

En bra golvinstallation förutsätter att undergolvet är plant och stabilt. Om ditt undergolv är ojämnt måste detta åtgärdas. Befintliga lösa golvbrädor skall skruvas fast, förhöjningar skall slipas ned och håligheter skall fyllas igen med spackel. Bäst resultat får du genom att flytspackla hela undergolvet eller genom att installera ett nytt undergolv.

Vid nybyggnation är det en fördel om golvtyp väljs på ett tidigt stadium så att dörrar och trappor kan anpassas till golvtjockleken.

Kostnadsmässigt och miljömässigt är det en fördel om det gamla golvet kan ligga kvar. Äldre golv har ofta springor och skador. Det nya golvet måste vara tillräckligt stabilt för att överbygga sådana vanligt förekommande defekter. Alla Bjelins golv är konstruerade så att de kan läggas ett befintligt golv såsom furuplank, parkett, laminat, plastmatta eller klinker, dock ej heltäckningsmatta som måste tas bort. Det kan vara en fördel om det nya golvet inte är alltför tjockt så att dörrar inte behöver justeras. Då kan ett härdat trägolv vara ett bra val (ljust golv till höger i bild) eftersom det endast är 11mm tjockt. Parkettgolv (mörkt golv till vänster i bild) är något tjockare med 14-15 mm. 

Om du har vattenburen eller elbaserad golvvärme måste du välja ett golv som tåler stora temperaturvariationer.  Ett golv från Bjelin kan installeras på alla typer av golv-värmesystem. Kom ihåg att en fuktspärr såsom kombifoam eller åldersbeständig plast alltid måste installeras över ett betongbjälklag eller i samband med golvinstallation på golv med golvvärme. 

Vad kostar installationen?

Alla våra golv är konstruerade så att de kan installeras av alla. Fiskbensgolv med fris bör dock installeras av en fackman.

Under förutsättning att undergolvet är plant och stabilt och att golvet är levererat till bostaden krävs följande arbetsmoment som påverkar kostnaden då golvet installeras av en golvläggare. Om du väljer att behålla befintliga golvlister i ditt rum och att endast komplettera med en mindre utanpåliggande list blir kostnaden lägre. I annat fall måste listerna tas bort.

Arbetsmomentet att lägga ut underlagsmaterial och att installera ett klickgolv som består av normalstora golvskivor med en högkvalitativ klickfog i ett 4 x 4 m stort rum kostar ca 250 kr/m2 inkl moms. Golvet kan användas omedelbart och installationen kan göras under en dag.

Den största delen av kostnaden är tillsågning av golvskivorna. Kostnaden per m2 blir lägre i större rum och högre i mindre rum. Kostnaden ökar också om rummet innehåller många vinklar och hörn. Ett fiskbensgolv som innehåller många stavar tar i regel dubbelt så lång tid att installera och kostnaden kan bli ca 500 kr/m2.

En golvinstallation som görs i ett rum med många hörn, som kräver att det gamla golvet tas bort, att undergolvet åtgärdas och att lister byts kan kosta 500 – 1000 Kr/m2. Kostnaden kan vara väsentligt högre än kostnaden för det inköpta golvet. Det är därför viktigt att golvet har en lång livstid. Att åtgärda ett dåligt undergolv är en bra investering även för framtida golvbyten. Lågprisgolv med undermåliga klickfogsystem kan ha en högre installationskostnad är högkvalitativa golv i högre prisklassen.