Välj butik
Select store
Övriga länder
Other countries
Leverera till
Ship to
Språk
Language
Loading spinner

Kundvagn

0 SEK

Lättlagda parkettgolv

Lägg in lättlagda parkettgolv från hållbart förvaltade skogar. Innovativ svensk teknik och toppmodern produktion ger dig stabila golv som håller sig vackra länge.

Trä skördat i hållbart förvaltade skogar

De slavonska skogarna är berömda. De förvaltas av den kroatiska staten och har skötts på ett hållbart sätt utifrån ett mycket strikt ekologiskt, socialt och ekonomiskt regelverk i hundratals år.

Varje år tas mycket mindre trä ut ur skogarna än vad som växer upp, och eftersom träd av sämre kvalitet kontinuerligt gallras ut blir de slavonska skogarna vackrare och vackrare för varje år de förvaltas på detta sätt.

Till Bjelins ekgolv används Bergsek och Skogsek, vilka är samma träslag som traditionellt växer och används i Sverige.

Slavonsk skog

SORTERING AV EK

Ekens naturliga mönster och färg varierar mycket.
Därför sorteras plankorna för att du ska kunna välja just det utseende som passar till din inredning.

Lugn sortering

Lugn sortering

Livlig sortering

Livlig sortering

Select har en naturlig färgton med fin ådring och utan större färgvariationer. Mindre hel och sund kvist upp till 5 mm i diameter eller spacklad kvist upp till 3 mm i diameter förekommer, men ej fler än två kvistar totalt per plank. Denna sortering innehåller ingen bredare ådring, splintved, kantkvist, sprickor, insektsskador, barkdrag eller missfärgning från vatten, svamp eller röta

Natur har en i allmänhet fin ådring med naturlig variation i färg, ådring och struktur. Spacklad sprucken kvist upp till 25 mm i diameter och hel och fin kvist upp till 40 mm eller svart spacklad kvist upp till 10 mm kan förekomma, men ej fler än totalt tre kvistar per planka. Spacklade sprickor med en längd upp till 20 cm från kanten kan förekomma, men ej splintved, kantkvist, insektsskador, barkdrag eller missfärgning från vatten, svamp eller röta.

Knotty har en mycket livlig färg- och strukturvariation med stort inslag av kvistar. Sorteringen innehåller en varierande mängd av kvist, splintved, märgstrålar, fyllda sprickor, barkdrag, insektsangrepp och missfärgningar från svamp eller röta.

Country har en livlig färg- och strukturvariation med inslag av kvistar. Kvistarna kan vara spacklade spruckna och svarta upp till 50 mm i diameter. Splintved kan förekomma upp till hälften på varje planka, men bara på hälften av alla plankor. Märgstrålar och fyllda sprickor upp till 60 cm från kanten samt barkdrag kan förekomma. Inga insektsangrepp eller missfärgningar från svamp eller röta förekommer i denna sortering

Country+ har en livlig färg- och strukturvariation med stort inslag av kvistar. Kvistarna kan vara spacklade spruckna och svarta upp till 50 mm i diameter. Splintved kan förekomma upp till hälften på varje planka, men bara på hälften av alla plankor. Märgstrålar och fyllda sprickor samt barkdrag kan förekomma. Inga insektsangrepp eller missfärgningar från svamp eller röta förekommer i denna sortering.

Canyon har mycket kvist och stora variationer i struktur och färg. Sorteringen kan innehålla mycket hel kvist samt upp till två spacklade kvist ej större än 5 cm i diameter och upp till två spruckna och spacklade kvist, ej större än 10 cm i diameter, per plank. Förekomst finns även av spacklade sprickor, splintved, märgstrålar och mindre missfärgningar.

KLICKGOLV FÖR PERFEKT RESULTAT

Låssystemet 5G® gör det lättare än någonsin att klicka ihop ett parkettgolv. Lägg det själv eller minimera projekttiden. Installeras fritt, flytande ovanpå undergolvet utan att spikas eller limmas fast.

STABILT GOLV MED FLERSKIKTSPARKETT

Parkettgolvet är uppbyggt i tre skikt där fiberriktningen i de olika skikten ligger vinkelrätt mot varandra. De olika skikten låser varandra, detta minskar träets naturliga rörelser och ger ett stabilt golv. Ytskiktet har en slityta på 3,4 mm vilket gör att du kan slipa om golvet flera gånger. Mellanskiktet är starkt och bärkraftigt och tillverkas av tall eller gran. Även bottenskiktet har en stabiliserande funktion.

BREDA PARKETTGOLV

Breda plankor ger gott om utrymme för trämönstret att framträda. Den slavonska ekens höga kvalité tillåter riktigt breda plankor och detta har utnyttjats maximalt i Bjelins parkettgolv.

VÄLJ UTSEENDE

Pigmentering. Matcha eller bryt av golvets färg mot väggar och textiler.

Borstning. Parkettgolvet blir mer livfullt me d plankor där träets naturliga ådring borstats fram.

Ytbehandling. Slutligen har ytan behandlats på olika sätt för att tåla smuts och väta. Välj hårdvaxolja för ett bra och lättskött skydd mot fläckar och fukt utan att den varma känslan av trä förloras. Välj glansig, sidenmatt eller matt lack för att helt slippa underhåll. Matt lack liknar ett oljat eller obehandlat golv. Sidenmatt lack är mindre känsligt för fläckar men med något högre glans.

Parkett Ask SKARDA

Parkett Ask SKARDA

849 kr /m²

 

Parkett Ek VIS

Parkett Ek VIS

659 kr /m²

 

Parkett Ek SIPAN

Parkett Ek SIPAN

559 kr /m²

 

Parkett Ek MLJET

Parkett Ek MLJET

735 kr /m²

 

ETT HÅLLBART FÖRETAG

Vår produktion bygger på enkla och kloka principer som säkerställer att vår verksamhet är hållbar:

  • Vi maximerar användningen av alla råmaterial och varje stock. Med våra produktionssystem kan vi räkna ut det perfekta sättet att dela stocken för att få fram olika storlekar och former. Det trä som inte kan användas i produktens ytskikt används som fyllnadsmaterial eller energi. Inget går till spillo.
  • Allt spill i produktionen kan återvinnas och förvandlas till fyllnadsmaterial i nytt golv. På så vis minimeras mängden spill samtidigt som mängden golv per kubikmeter råmaterial maximeras.
  • Vi hämtar vårt råmaterial från ansvarsfullt förvaltade skogar där träet bearbetas lokalt. Detta innebär att transporterna blir kortare samtidigt som jobben blir kvar lokalt.