Parkettgolv - Bjelin
Laddar kundvagn.

Vackra och lättlagda parkettgolv

Köp parkettgolv

Bjelins sågverk ligger mitt i de världsberömda slavonska skogarna i norra Kroatien, kända för sin höga kvalitet på ek. Den höga ekkvalitén tillåter plankbredder upp till 20 cm och kan fås i sorteringar från nästan ingen kvist till livfulla rustika plank.

Längs den kroatiska kusten finns över 1100 små och stora öar. Bjelins parkettgolv har fått namn efter några av dessa öar.

Sortering av ek

Ekens naturliga mönster och färg varierar mycket. Därför sorteras plankorna för att du ska kunna välja just det utseende som passar till din inredning.

PLANK

Select
Denna sortering har en naturlig färg med fin ådring utan större färgvariation. Ett mindre antal små, friska, kvistar kan förekomma.

Natur
Denna Sortering har en i allmänhet fin ådring med naturlig variation i färg, ådring och struktur. Ett mindre antal större friska kvistar, spruckna kvistar och mindre svartkvistar kan förekomma. Det kan även förekomma splintved på ena långsidan av plankan och spacklade sprickor.

Mixed
Denna sortering kan ha en livlig variation i färg, ådring och struktur. Även viss missfärgning kan förekomma. Splintved, speglar (tydligt framträdande märgstrålar) och barkdrag i mindre omfattning kan förekomma. Det kan även förekomma ett begränsat antal större friska och spruckna kvistar, svarta och spacklade kvistar och samlingar av små kvistar. Även ett fåtal kvisthål av begränsad storlek får förekomma, samt några spacklade sprickor.

Country
Denna sortering har en livlig variation i färg och ådring. Friska kvistar och barkdrag i alla storlekar kan förekomma, liksom samlingar av små kvistar (vattskott, masurliknande utseende). Splintved kan förekomma på båda långsidorna av plankorna. Märg och spacklade sprickor kan förekomma på större del av plankorna.

Country+
Denna sortering har en mycket livlig variation i färg och ådring. Många friska kvistar i alla storlekar och större spruckna och spacklade kvistar kan förekomma, liksom samlingar av små kvistar (vattskott, masurliknande utseende). Splintved kan förekomma på båda långsidorna av plankorna. Märg, barkdrag och sprickor kan förekomma.

3-stav

Natur
Denna sortering har en ådring med lugn variation i färg och struktur. Mindre friska kvistar kan förekomma.

Country+
Denna sortering har en mycket livlig variation i färg och ådring. Många friska kvistar i alla storlekar samt större spruckna och svarta kvistar kan förekomma, liksom samlingar av små kvistar (vattskott, masurliknande utseende). Splintved kan förekomma på bägge långsidorna av plankan. Märg, barkdrag och sprickor kan förekomma.

Stabilt golv med flerskiktsparkett

Parkettgolvet är uppbyggt i tre skikt där fiberriktningen i de olika skikten ligger vinkelrätt mot varandra. Skikten låser varandra och minskar träets naturliga rörelser och ger ett stabilt golv.

Ytskiktet har en slityta på 3,5 - 2,5 mm. Mellanskiktet är starkt och bärkraftigt och tillverkas av tall eller gran. Även bottenskiktet i trä har en stabiliserande funktion.

Moderna parkettgolv

De traditionella massiva trägolven motsvarar inte de krav som ställs i ett modernt hem. Trä är hygroskopiskt, det vill säga att trä har förmågan att ta upp fuktighet ur luften, och därför anpassar sig till fuktigheten i den omgivande luften. Varje enskild träfiber sväller alltså när luftfuktigheten ökar och krymper när mängden vatten i luften minskar.

När plankor kupar, krymper och sväller kan det till exempel bildas springor mellan plankorna. Dessutom är det inte ekonomiskt att använda vår finaste ädelskog till delar av golvet som ändå inte syns.

Ett hydrostatiskt stabilt golv kan man till exempel på genom att ha flera lager av trä i golvet där de olika lagren har olika fiberriktningar eller genom att något av lagren består av en träfiberskiva. I en träfiberskiva ligger träfibrerna lite huller om buller och materialet får mer homogena egenskaper.

Ett parkettgolv är på grund av sina hydroskopiska egenskaper även luftfuktighetsutjämnande.

Stort sortiment av parkettgolv

Bjelin erbjuder parkettgolv med många olika pigmenteringar. Från ljust till mörkt. Matcha eller bryt av golvets färg mot väggar och textiler för att passa din inredningsstil.

Lack eller olja?

Ett trägolv behöver ett tåligt slitskydd för att skydda träet. Det är ytans behandling som ska stå emot de dagliga påfrestningar ett trägolv har och därför är det viktigt med ett bra skydd mot slitage för att bevara golvets utseende under lång tid. Golvet ska vara starkt, samtidigt som den äkta träkänslan bevaras. Alla parkettgolv från Bjelin ytbehandlas på ett effektivt sätt i våra fabriker och levereraras färdigbehandlade, klara att läggas.

Askgolv i fina sorteringar

Lugna och harmoniska sorteringar utan stora färgskiftningar är unikt för Bjelins askgolv. I sortimentet finns även sorteringar som innehåller mer av askträdets mörka kärnvirke, vilket ger ett livligare golv.

Parkettgolven i ask tillverkas både i plank- och 3-stavsformat.

Klickgolv för perfekt resultat

Låssystemet 5G gör det lättare än någonsin att klicka ihop ett golv. Lägg det själv eller minimera projekttiden. Installeras fritt, flytande ovanpå undergolvet utan att spikas eller limmas fast.

Bjelins systerföretag Välinge Innovation AB utvecklade världens första klickgolv och Bjelins målsättning är att alltid erbjuda marknadens bästa och mest lättlagda klickgolv.

Bjeloc 18 är den senaste uppdateringen av låssystemet 5G, utvecklat av Bjelins systerföretag Välinge Innovation. Bjeloc 18 gör det lättare än någonsin att klicka ihop ett parkettgolv. Golvet installeras fritt, flytande ovanpå undergolvet utan att spikas eller limmas fast.

Allmän och teknisk information

Användningsområden
Bjelins parkettgolv är lämpliga för praktiskt taget alla rum i hemmiljö. Bjelins parkettgolv är inte lämpliga för fuktiga rum (till exempel badrum eller bastu).

Installation
Undergolvet måste vara torrt, jämnt, bärande och rent. Ojämnheter på mer än 3 millimeter per inledande meter och 2 millimeter per ytterligare meter måste jämnas ut. Installationsanvisningarna som medföljer produkten måste följas.

Rumsmiljö
Rummets temperatur bör vara mellan 18 - 24°C och luftfuktigheten ca 30-60 %. I detta klimat mår både golvet och människan som bäst. Använd gärna luftfuktare under vintern när uppvärmningen av bostaden kan leda till ett mycket torrt inomhusklimat.

Ett hållbart företag

Vår produktion bygger på enkla och kloka principer som säkerställer att vår verksamhet är hållbar:

  • Vi maximerar användningen av alla råmaterial och varje stock. Med våra produktionssystem kan vi räkna ut det perfekta sättet att dela stocken för att få fram olika storlekar och former. Det trä som inte kan användas i produktens ytskikt används som fyllnadsmaterial eller energi. Inget går till spillo.

  • Allt spill i produktionen kan återvinnas och förvandlas till fyllnadsmaterial i nya golv. På så vis minimeras mängden spill samtidigt som mängden golv per kubikmeter råmaterial maximeras.

  • Vi hämtar vårt råmaterial från ansvarsfullt förvaltade skogar där träet bearbetas lokalt. Detta innebär att transporterna blir kortare samtidigt som jobben blir kvar regionalt.

Utvalda parkettgolv