Parkettgolv - Bjelin
Laddar kundvagn.

Vackra och lättlagda parkettgolv

Köp parkettgolv

Bjelins sågverk ligger mitt i de världsberömda slavonska skogarna i norra Kroatien, kända för sin höga kvalitet på ek. Den höga ekkvalitén tillåter plankbredder upp till 22 cm och kan fås i sorteringar från nästan ingen kvist till livfulla rustika plank.

Längs den kroatiska kusten finns över 1100 små och stora öar. Bjelins parkettgolv har fått namn efter några av dessa öar.

Sortering av ek

Ekens naturliga mönster och färg varierar mycket. Därför sorteras plankorna för att du ska kunna välja just det utseende som passar till din inredning.

PLANK

Select
Denna sortering har en naturlig färg med fin ådring utan större färgvariation. Ett mindre antal små, friska, kvistar kan förekomma.

Nature
Denna Sortering har en i allmänhet fin ådring med naturlig variation i färg, ådring och struktur. Ett mindre antal större friska kvistar, spruckna kvistar och mindre svartkvistar kan förekomma. Det kan även förekomma splintved på ena långsidan av plankan och spacklade sprickor.

Knotty
Denna sortering har en mycket livlig variation i färg och struktur med många kvistar. Större friska kvistar, spruckna kvistar och svartkvistar kan förekomma. Dessutom kan det förakomma samlingar av små kvistar (vattskott, masurliknande utseende). I sorteringen kan det finnas märg, splintved, barkdrag och något större spacklade sprickor.

Country
Denna sortering har en livlig variation i färg och ådring. Friska kvistar och barkdrag i alla storlekar kan förekomma, liksom samlingar av små kvistar (vattskott, masurliknande utseende). Splintved kan förekomma på båda långsidorna av plankorna. Märg och spacklade sprickor kan förekomma på större del av plankorna.

Country+
Denna sortering har en mycket livlig variation i färg och ådring. Många friska kvistar i alla storlekar och större spruckna och spacklade kvistar kan förekomma, liksom samlingar av små kvistar (vattskott, masurliknande utseende). Splintved kan förekomma på båda långsidorna av plankorna. Märg, barkdrag och spacklade sprickor kan förekomma.

3-stav

Nature
Denna sortering har en ådring med lugn variation i färg och struktur. Mindre friska kvistar kan förekomma.

Classic
Denna sortering kan ha något större friska kvistar. Variation i färg, livlig ådring samt ljusare och mörkare drag kan förekomma, dock ingen splintved.

Knotty
Denna sortering har en livlig variation i färg och struktur med många kvistar. Större friska kvistar och/eller mindre spacklade kvisthål kan förekomma.

Country
Denna sortering har en livlig variation i färg och ådring. Splintved och samtliga sorters kvistar kan förekomma.

Country+
Denna sortering har en mycket livlig variation i färg och ådring. Många friska kvistar i alla storlekar samt större spruckna och svarta kvistar kan förekomma, liksom samlingar av små kvistar (vattskott, masurliknande utseende). Splintved kan förekomma på bägge långsidorna av plankan. Märg, barkdrag och sprickor kan förekomma.

Stabilt golv med flerskiktsparkett

Parkettgolvet är uppbyggt i tre skikt där fiberriktningen i de olika skikten ligger vinkelrätt mot varandra. Skikten låser varandra och minskar träets naturliga rörelser och ger ett stabilt golv.

Ytskiktet har en slityta på 3,5 - 2,5 mm vilket gör att du kan slipa om golvet flera gånger. Mellanskiktet är starkt och bärkraftigt och tillverkas av tall eller gran. Även bottenskiktet i trä har en stabiliserande funktion.

Varför är inte parkettgolven av massivt trä?

De traditionella massiva trägolven motsvarar inte de krav som ställs i ett modernt hem. Trä är hygroskopiskt, det vill säga att trä har förmågan att ta upp fuktighet ur luften, och därför anpassar sig till fuktigheten i den omgivande luften. Varje enskild träfiber sväller alltså när luftfuktigheten ökar och krymper när mängden vatten i luften minskar.

När plankor kupar, krymper och sväller kan det till exempel bildas springor mellan plankorna. Dessutom är det inte ekonomiskt att använda vår finaste ädelskog till delar av golvet som ändå inte syns.

Ett hydrostatiskt stabilt golv kan man till exempel på genom att ha flera lager av trä i golvet där de olika lagren har olika fiberriktningar eller genom att något av lagren består av en träfiberskiva. I en träfiberskiva ligger träfibrerna lite huller om buller och materialet får mer homogena egenskaper.

Ett parkettgolv är på grund av sina hydroskopiska egenskaper även luftfuktighetsutjämnande.

Stort sortiment av parkettgolv

Bjelin erbjuder parkettgolv med många olika pigmenteringar. Från ljust till mörkt. Matcha eller bryt av golvets färg mot väggar och textiler för att passa din inredningsstil.

I sortimentet finns även borstade parkettgolv. Dessa plankor blir mer livfulla eftersom träets naturliga ådring borstats fram.

Askgolv i fina sorteringar

Lugna och harmoniska sorteringar utan stora färgskiftningar är unikt för Bjelins askgolv. I sortimentet finns även sorteringar som innehåller mer av askträdets mörka kärnvirke, vilket ger ett livligare golv.

Parkettgolven i ask tillverkas både i plank- och 3-stavsformat.

Klickgolv för perfekt resultat

Låssystemet 5G gör det lättare än någonsin att klicka ihop ett golv. Lägg det själv eller minimera projekttiden. Installeras fritt, flytande ovanpå undergolvet utan att spikas eller limmas fast.

Bjelins systerföretag Välinge Innovation AB utvecklade världens första klickgolv och Bjelins målsättning är att alltid erbjuda marknadens bästa och mest lättlagda klickgolv.

5G är den senaste tekniken som gör att golven kan klickas ihop med ett enkelt handgrepp. Särskilt lättlagda är de små parkettstavarna. Större golvplankor med längder över 2 meter kan vara lite besvärligare eftersom golvbrädorna är tyngre att hantera. Snabbast går det om man är två personer som hjälps åt.

Allmän och teknisk information

Rengöring
Fukttorka golvet vid behov med en väl urvriden microfibermopp eller skurduk. I vattnet kan tillsättas några droppar milt syntetiskt rengöringsmedel.

Användningsområden
Bjelins parkettgolv är lämpliga för praktiskt taget alla rum i hemmiljö. Bjelins parkettgolv är inte lämpliga för fuktiga rum (till exempel badrum eller bastu).

Installation
Undergolvet måste vara torrt, jämnt, bärande och rent. Ojämnheter på mer än 3 millimeter per inledande meter och 2 millimeter per ytterligare meter måste jämnas ut. Installationsanvisningarna som medföljer produkten måste följas.

Värmeledningsförmåga
Lämpliga för vattenburen golvvärme. Folievärmesystem av standardtyp rekommenderas generellt inte. (Undantag: självreglerande värmesystem med golvgivare som håller en yttemperatur på 27 °C).

Rumsmiljö
Rummets temperatur bör vara mellan 18 - 24°C och luftfuktigheten ca 30-60 %. I detta klimat mår både golvet och människan som bäst. Använd gärna luftfuktare under vintern när uppvärmningen av bostaden kan leda till ett mycket torrt inomhusklimat.

Ett hållbart företag

Vår produktion bygger på enkla och kloka principer som säkerställer att vår verksamhet är hållbar:

  • Vi maximerar användningen av alla råmaterial och varje stock. Med våra produktionssystem kan vi räkna ut det perfekta sättet att dela stocken för att få fram olika storlekar och former. Det trä som inte kan användas i produktens ytskikt används som fyllnadsmaterial eller energi. Inget går till spillo.

  • Allt spill i produktionen kan återvinnas och förvandlas till fyllnadsmaterial i nya golv. På så vis minimeras mängden spill samtidigt som mängden golv per kubikmeter råmaterial maximeras.

  • Vi hämtar vårt råmaterial från ansvarsfullt förvaltade skogar där träet bearbetas lokalt. Detta innebär att transporterna blir kortare samtidigt som jobben blir kvar regionalt.

Utvalda parkettgolv