,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Att installera klickgolv

Följ alltid tillverkarens instruktion
För att garantin ska gälla är det viktigt att du följer läggningsinstruktionen som tillverkaren föreskriver. Det som står här är allmänna riktlinjer som stöd för ditt golvinköp. Riktlinjerna gäller för alla golv som säljs i denna nätbutik, d.v.s. tunna - mindre än 20 mm tjocka - parkettgolv, laminatgolv och linoleumgolv som klickas samman utan lim.

Flytande golv behöver avstånd till väggarna
Klickgolv klickas ihop till ett flak som "flyter" ovanpå undergolvet utan att sitta fast någonstans. Det ska finnas plats för golvet att svälla under det fuktiga sommarhalvåret. Lämna därför alltid ett avstånd mellan golvet och väggarna eller andra fasta förmål såsom pelare och dörrkarmar. Mellanrummet täcks sedan med golvsocklar eller lister. Hur mycket avstånd som ska lämnas beror på golvtyp och hur stort golvet är. Generellt kan sägas att ett 10 m långt golv behöver ca 7-10 mm avstånd till väggarna.

Kontrollera avståndet under dörrarna
Får du plats med ett nytt golv under dörrarna? Är utrymmet för litet måste dörrbladen sågas av. Alternativt kan du välja ett tunnare golv.

Undergolvet ska vara rent, torrt, jämnt och hårt
Ju tunnare ditt klickgolv är destå viktigare är undergolvets kvalitet. Lämpligt undergolv är betong, trä, spånplatta, golvregelskiva, klinkers, linoleummatta och plastmatta.

Jämna ut undergolvet
Sätt ihop några golvskivor och använd långsidans kant som linjal för att mäta jämnheten. Gropar spacklas eller fylls med grålumpapp. Upphöjningar måste slipas ned. Ju jämnare undergolvet är desto stabilare kommer klickgolvet kännas att gå på. Skulle det trots allt svikta någonstans kan du ta upp klickgolvet igen och fylla i med grålumpapp för att jämna ut håligheten.

Ta bort socklar och lister
Bäst resultat får du om golvsocklarna tas bort. Märk upp dom så att socklarna hamnar på rätt plats när de sätts upp igen. Ett alternativ till att ta bort socklarna är att istället täcka springan mellan golvet och socklarna med en kvartsstav (rundad list) eller smyglist.

Såga av dörrfoder
Snyggast blir det om golvet går under dörrfodren och inte runt om. Lägg en golvbräda mot dörrfodret och såga längs brädan.

Lägg ångspärr på betong
Betong innehåller fukt som kan tränga upp och förstöra ditt golv. Lägg alltid ut en plastfolie (0,2 mm PE-folie) med 20 cm överlapp på betong eller undergolv med golvvärme. Det är viktigt att undergolvet är tillräckligt torrt och ordentligt rengjort så att det inte bildas mögel under plastfolien. Betonggolv måste ha en relativ fuktighet under 90% RF vid 20°C. Elektroniska fuktmätare kan vara osäkra mätinstrument och indikerar endast.

Anlita expert om du är osäker.

Aldrig ångspärr ovanpå krypgrund
Krypgrund måste vara väl ventilerad och det måste vara möjligt för eventuell kvarstående fukt att tränga igenom bjälklaget. Plastfolie och täta golvskikt typ linoleum och plastgolv bör därför undvikas (vid golvvärme ska dock alltid.