,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Min golvläggare installerade golvet men jag vill reklamera det efter installation – hur gör jag?

Min golvläggare installerade golvet men jag vill reklamera det efter installation – hur gör jag?

En reklamation kan ta tid varför man ska ta det lugnt och inte göra något förhastat. Självfallet kan det vara frustrerande om man har ont om tid, hantverkare som väntar etc. Dock kan snabba beslut bli fel och leda till att man själv får stå för hela kostnaden. En installerad bräda är att betrakta som en, av kund, godkänd bräda och kan inte i efterhand reklameras, ens om det är hantverkaren och inte köparen som installerat den. Det är därför viktigt att vara delaktig i processen och ha god kommunikation med sin hantverkare.


Syftet med de olika stegen är att klargöra vad som är fel. Fel på ett lagt golv kan både bero på produkten eller att man gjort något fel under eller efter inläggningen. Därför gäller följande steg för att ta till vara allas intressen:


  1. Fel upptäcks på golv som ligger. Lägger ni fortfarande mer golv av samma sort sluta direkt. Om felet bara rör en planka eller panel byt den mot en felfri och fortsätt lägga.
  2. Är felet större, kontakta omedelbart Bjelin per telefon eller hemsideformulär. Bifoga bilder och en beskrivning av felet samt när och hur det upptäcktes och hur länge golvet legat på plats. Sluta lägga golvet.
  3. Bjelin behandlar den inkomna reklamationen. Ofta kan Bjelins kundtjänst lösa den direkt men annars skickar vi ärendet vidare till våra experter eller till leverantören.
Etiketter: