,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Innovation – från skog till golv

Nu stiger efterfrågan på trä men räcker träden i skogen för att tillfredsställa behoven från alla som vill ha den? För två decennier sedan analyserade ägarna till Bjelin frågan och kom fram till svaret att nej, råvaran kommer absolut inte att räcka till. Det gäller speciellt den långsamtväxande eken som är så enormt populär i inredningar idag. 

Den insikten gjorde att företagsgruppen beslutade att göra stora investeringar i forskning och utveckling. Målet med det var att minimera användningen av ekar men också att maximera användningen av materialet när träden väl var fällda. Företagsgruppens forskning och utveckling är baserat i Viken i Skåne men för att undvika onödiga transporter ligger produktionsanläggningarna främst nära ekskogar i Kroatien. 

Johan Larsson, vd på Bjelin Sweden AB

Våra europeiska ekskogar är mycket värdefulla och det är uppenbart för oss att skogen inte kan fällas i samma takt som efterfrågan på ek i inredningar växer hos konsumenterna, säger Johan Larsson, vd på Bjelin.

Det tog femton år av banbrytande forskning och utveckling för den eleganta och revolutionerande lösningen ”härdade trägolv” att bli en innovation, klar att lansera på marknaden. Den patenterade teknologin bakom innovationen heter - Woodura.

Den här nya golvteknologin resulterar i att färre ekar fälls och fler lämnas kvar att fortsätta att växa i skogen, samtidigt som trägolven blir mer hållbara och tåligare i processen. Faktum är att tio gånger mer ekgolvsyta utvinns ur ett och samma träd. 

Den här nya golvteknologin resulterar i att färre ekar fälls och fler lämnas kvar att fortsätta att växa i skogen, samtidigt som trägolven blir mer hållbara och tåligare i processen. Faktum är att tio gånger mer ekgolvsyta utvinns ur ett och samma träd.

Hur är det här ens möjligt? Johan Larsson fortsätter att förklara;

Till att börja med sågar vi inte utan i stället använder vi speciella knivblad som kan skära träet utan att det bildas sågspån. Redan där spar vi in på material. I nästa steg pressar vi golvplankorna under extrem värme och tryck som gör till och med tunt träfaner oerhört hårt. Trägolven blir faktiskt betydligt mycket hårdare än en vanlig träpanel.   

Bjelin är pionjärerna som har tagit den här innovationen kallad Härdat Trägolv ut på den nordiska marknaden till konsumenter i Danmark, Finland, Norge och Sverige.