,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Butiksgolv - ett svårt val?

Ett projekt som vi är väldigt stolta över att vara delaktiga i är klädkedjan Morris senaste butik där valet av golv blev enkelt för beslutsfattarna. Man önskade ett trägolv med riktigt breda plank. Det skulle klara påfrestningarna med ingång direkt från gatan och det skulle ge en genuin träkänsla som passade butikskonceptet. Valet föll på Bjelins breda plank i härdad ek.

Vid en nyetablering eller renovering av en butik är det mycket som ska klaffa när det gäller valet av golv. Många gånger kantas detta val av flertalet kompromisser.

Man väljer tex ofta man bort trägolv pga att de inte klarar den ibland hårda påfrestning som många gånger blir i en offentlig miljö - vilket är oerhört tråkigt både ur miljösynpunkt och av estetiska skäl. Trä är bevisligen världens miljövänligaste golvmaterial och binder stora mängder koldioxid, till skillnad mot andra golvtyper som till exempel klinkers och plastgolv. Trä är bra både för människa och natur och ett härdat trägolv står pall för det mesta i en ofta hårt trafikerad butiksmiljö!

Kraven på snabb och korrekt installation är också en viktig del av beslutsprocessen. Resultatet ska vara perfekt och installationen måste gå väldigt fort för att inte påverka butikens verksamhet negativt. Alla Bjelins golv är oerhört enkla och snabba att installera tack vare att de alltid har den senaste klickfogen från vårt systerföretag Välinge.

Med Bjelins härdade trägolv behöver man inte längre kompromissa i sitt golvval. Både hållbarhet, design och världens enklaste installation gör att man nu utan problem kan inreda sin butik med världens vackraste, mest hållbara och miljövänligaste material - trä!

Härdad Ek GANTOFTA 27041

Trä är bra både för människa och natur och ett härdat trägolv står pall för det mesta i en ofta hårt trafikerad butiksmiljö

Härdad Ek GANTOFTA 27041

Härdad Ek GANTOFTA 27041