,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kan jag installera golvet på golvvärme?

Kan jag installera golvet på golvvärme?

Alla våra golv fungerar utmärkt ihop med golvvärme. Det är viktigt att känna till är att på trägolv tillåts inte en högre yttemperatur än 27°C, detta gäller även under mattor och andra övertäckningar av golvytan.

Observera att vid installation av vattenburen golvvärme kan även en skiva behöva användas i konstruktionen. Det är för att undvika risken för deformerade brädor och en skada i sitt golvvärmesystem. Läs läggningsanvisningen för just ditt golv för att säkerställa att installationen sker på rätt sätt. 

Bjelin rekommenderar att man installerar en ångspärr mellan golv och golvvärme för att garantier för golvet ska gälla.

Om det redan finns en ångspärr installerad i konstruktionen är det viktigt att man inte installerar ytterligare en ångspärr som låser fast fukten i konstruktionen.

Vi arbetar efter och följer Golvbranschens riktlinjer .

Rekommendationer för installation på golvvärme kan även variera kraftigt mellan olika golvvärmesystem. Kontakta tillverkaren för just ditt golvvärmesystem för att säkerställa att riktlinjer och rekommendationer efterföljs.