,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I vilken riktning ska jag installera mitt golv?

I vilken riktning ska jag installera mitt golv?

Egentligen är den enda regeln att du som ska bo och leva med resultatet känner dig nöjd. Men tradition och erfarenhet är aldrig fel att lyssna på. Ibland slutar det ändå med en kompromiss mellan flera motsägande sanningar.

Att ta hänsyn till när du väljer i vilken riktning du lägger golvet:

  1. Hur faller ljuset in i rummet?
  2. Varifrån kommer man oftast in i rummet?
  3. Rummets längdriktning
  4. Golvbrädornas riktning i intilliggande rum
  5. Vilken riktning går man oftast över golvet?
Det finns också en del optiska fenomen som kan vara till både hjälp och stjälp. Ett rum där mönstret löper i längdriktningen upplevs som längre än det är. Lägger man istället brädorna på tvären så känns rummet kortare. Det gäller i särskilt hög grad för en korridor. 
En huvudregel är annars att man utgår från hur ljuset faller in i rummet. Helst ska ljuset följa plankornas riktning. Så vad gör man då med ett rum som har fönster åt flera håll? Det blir förstås att försöka bestämma sig för vilket fönster som är viktigast och väga för och emot. Kanske utgår man då ifrån den dörr där man ofta kommer in i rummet? Känns fönstret mitt emot dörren som rummets viktigaste fönster?

Man bör också ta hänsyn till intilliggande rum. Det blir mer harmoniskt om golven har samma riktning i de rum där man kan se golven samtidigt.