,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Förvärv av kroatiska Spacva gör Bjelin till Europas största tillverkare av ekfanér

2021-06-02 | pressrelease

Bjelins moderbolag Pervanovo Invest AB med huvudkontor i Skånska Viken och ytterligare dotterbolag i Kroatien har förvärvat 98 procent av aktierna i Spacva som är listat på Zagreb-börsen. Spacva som tillverkar högkvalitativ ekfanér för golv ligger i Vinkovci i nära anslutning till stora ekskogar. Med köpet säkras tillgången på den hårt efterfrågade ekråvaran som är en av huvudkomponenterna i Bjelins golv.

Ek är en bristvara och med förvärvet fördubblar vi tillgången på ek. Vår senaste revolutionerande innovation är den nya Wooduratekniken som gör att vi kan tillverka tio gånger mera härdade trägolv från en ekstock än med traditionell produktionsteknik. I och med förvärvet av Spacva säkrar vi upp tillgången på ekfanér och blir Europas ledande trägolvsföretag med en produktion överstigande 20 miljoner kvadratmeter, säger Darko Pervan CEO Pervanovo Invest AB.”

Spacva avnoteras direkt efter köpet och namnet ändras till Bjelin Spacva. Ytterligare 850 anställda ansluts därmed till företagsgruppen som blir en av Europas största tillverkare av ekfanér. Företagsgruppen med moderbolaget Pervanovo i spetsen blir efter förvärvet Kroatiens största träförädlande tillverkare med 1 700 anställda fördelat på fem produktionsenheter i Kroatien. En produktionsenhet finns också i Viken i Sverige.

De två kroatiska fanertillverkarna Bjelin Otok och Bjelin Spacva ligger vid utkanten av Europas största sammanhängande ekskog, Spacvaskogen. Tillsammans har de en produktionskapacitet som motsvarar 25 miljoner kvadratmeter ekfanér. Företagsgruppen där Bjelin ingår blir därmed Europas största tillverkare av högkvalitativa FSC certifierade ekfanér till golv- och möbelindustrin.

– Idag kommer en stor del av vår ekfanér från produktionsenheten Bjelin Otok i Kroatien. Faneret från ekarna i Spacva-skogen passar perfekt för tillverkningen av de långa breda plankorna i våra härdade trägolv. Kvaliteten garanteras med FSC, en hållbarhetscertifiering som är mycket uppskattad av våra kunder, säger Zoran Mihajlovic CEO Bjelin Sweden AB.

Huvudelen av ekfanéret kommer att användas internt för tillverkning av härdade trägolv i Viken, Sverige och i Ogulin, Kroatien enligt den patenterade Wooduratekniken som har utvecklats av Pervanovos dotterbolag Välinge Innovation och som går under produktnamnet Härdat Trä i Bjelins golvsortiment.

– Nu kan vi samordna våra fem produktionsenheter i Kroatien och därmed blir det effektivare att förälda ekråvaran. Våra fanerverk i Vinkovci och Otok kommer att förädla 90 procent av all fanerstock som avverkas i Spacvaskogen. De korta transportavstånden ger betydande fördelar avseende kostnader, produktkvalitet och miljöpåverkan. Betydande investeringar kommer att göras i de båda fanerverken för att anpassa faneret till produktion av härdade trägolv som tillverkas enligt Välinge Innovations patenterade Woodurateknik, säger Stjepan Vojnic CEO Pervanovo Croatia.

Presskontakt

Ellinor Persson

Ellinor Persson

Head of Marketing

Fler nyheter