,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bjelin ställer om till grön el

Solceller på taket på fabriken i Spacva, Kroatien.
2021-10-07 | pressrelease

Bjelins vision är att bli världens största och mest hållbara trägolvsföretag. Golvproduktionen drivs delvis med solenergi genom solceller på anläggningarnas tak. Nu går den skånska golvproducenten ett steg längre och satsar på storskalig utbyggnad av solkraft med målet att bli helt självförsörjande på grön el. 

- Vi är stolta över att ha fattat principbeslutet att ställa om till grön el, säger Darko Pervan på Bjelins ägarbolag, Pervanovo. Miljövinsterna i form av minskad klimatpåverkan är uppenbara men det är också en affärsmässigt god investering på sikt.

För Bjelin går vägen till hållbarhet genom innovation och utveckling av hela kedjan från att hämta råvaran i skogen till tillverkning och försäljning av de miljöcertifierade golven. Frågan om grön el har aktualiserats i och med nyförvärv och byggnation av nya fabriker i Kroatien. En träförädlningsfabrik förvärvades nyligen som ligger i Spacva och i Ogulin byggs just nu världens största trägolvsfabrik. Därutöver har Bjelin flera befintliga anläggningarna i de kroatiska orterna, Otok och Bjelovar, och dessutom en fabrik i Viken i Sverige. För att alla Bjelins produktionsanläggningar ska bli självförsörjande på el genom solkraft krävs stora investeringar, men med tiden kommer Bjelin att kunna räkna hem kostnaderna för den här gröna energiomställningen i form av minskade driftskostnader.

Fabriken i Spacva ska drivas av en solcellsanläggning på 2,9 MW. Den första delen på 1,2 MW är redan i bruk och resterande solceller installeras under de närmaste månaderna. Solcellsanläggningen på fabriken i Otok är idag färdigställd och producerar 0,4 MW. Fabriken i skånska Viken producerar idag 0,22 MW och dess solcellsanläggning utökas fortlöpande efterhand som de nya anläggningarna står klara. 

När alla anläggningar har tagits i bruk kommer koncernen att uppnå en total effekt på 4,5 MW vilket motsvarar 225 villors genomsnittliga årskonsumtion av el.

Presskontakt

Ellinor Persson

Ellinor Persson

Head of Marketing

Fler nyheter