,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bjelin ökar investeringstakten

Trägolvsfabrik under byggnation i Ogulin i Kroatien.
2022-03-16 | pressrelease

Bjelin utökar och tidigarelägger investeringar för att möta bristen på byggmaterial och trägolv som nu slår mot bygg- och golvbranschen. Rysslands krig mot Ukraina kommer ofrånkomligen att få kännbara konsekvenser för byggindustrin i form av förseningar i byggprojekten.

Bjelin hämtar all ekråvara från Kroatien men både Ukraina och Ryssland är mycket stora exportörer av ek och andra träslag till golvindustrin. Både i Ukraina och i Ryssland finns en betydande tillverkning av parkettgolv som direkt påverkas av kriget och sanktionerna. Enligt Bjelins bedömning står Ukraina och Ryssland för cirka 25 procent av alla eklameller som produceras för den europeiska marknaden. Bristen på ek i allmänhet och på parkettgolv i synnerhet kommer att bli märkbar och många byggprojekt riskerar stora förseningar på grund av inställda leveranser av golv.

Bjelin och Pervanovo-koncernens fabriker ligger i Sverige och Kroatien och de viktigaste råvarorna kommer från den kroatiska skogen. Bjelins produktionsförmåga påverkas inte nämnvärt av råvarubristen. I stället väljer koncernen att öka produktionstakten på golv och arbetar aktivt med både licenstagare och andra golvproducenter i syfte att mildra de negativa konsekvenserna av den materialbrist som nu drabbar branschen.

Förra året påbörjades byggnationen av trägolvsfabriken "Ogulin 2" i Kroatien som vid färdigställandet blir världens största trägolvsfabrik. Koncernen har beslutat att både utöka och tidigarelägga investeringarna i golvproduktion i befintliga anläggningar och snabba på byggnationen av den nya fabriken i Kroatien.

I produktionen kommer de härdade trägolv som tillverkas i den patenterade Woodura®-teknologin prioriteras. Den produktionen kräver tio gånger mindre mängd ek än vid traditionell tillverkning av parkettgolv vilket innebär att den begränsade träråvaran kan räcka till fler trägolv. På kort sikt ser Bjelin över och prioriterar sortimentet för att fokusera på produkter som kan produceras i stora serier.

Målet är att ersätta en del av den kapacitet av trägolvsproduktion i Europa som nu går förlorad i samband med Rysslands krig mot Ukraina.


Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande från Bjelin, stoppade koncernen med omedelbar verkan all försäljning till Ryssland och Belarus redan ett par dagar efter krigsutbrottet. Vidare stödjer Bjelin Ukraina bland annat via Röda Korset och UNHCR.

Presskontakt

Ellinor Persson

Ellinor Persson

Head of Marketing

Fler nyheter