,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bjelin förvärvar den kroatiska möbelproducenten Spin Valis

Sideboard tillverkat i Spin Valis
2022-11-15 | pressrelease

Pervanovo Invest AB, moderbolag till Bjelin industries i Kroatien, Bjelin Sweden AB och Välinge Group i Sverige, har genom dotterbolaget Välinge Croatia tecknat avtal om att förvärva 85% av aktierna i det kroatiska möbelföretaget Spin Valis. Målsättningen är att förvärva 100% av aktierna. Förvärvet innebär att storskalig produktion och marknadsföring av möbler med bland annat Välinges klickteknologi kan nås snabbare än ursprunglig plan, även tillgången på ekråvara kommer att öka. Förvärvet kräver godkännande från konkurrensmyndigheterna. Spin Valis kommer att döpas om till Bjelin Spinvalis.

Spin Valis är en av Kroatiens största tillverkare av massiva ekmöbler. Produktionen omfattar även träelement, limmade massiva ekskivor och elektricitet baserad på bioenergi och solpaneler. Spin Valis i Pozega, Kroatien har ca 420 anställda.

– Vi är glada över att vi nu genomfört vårt femte förvärv i Kroatien. Stora investeringar i ny teknik, nya byggnader och maskiner har gjorts vid alla produktionsanläggningarna. Med vår nya anläggning i Ogulin, där vi bygger den största trägolvsfabriken i Europa, blir vår kroatiska företagsgrupp mycket effektiv och konkurrenskraftig, speciellt avseende produkter tillverkade i ek. Förvärvet av Spin Valis kommer att öka vår försäljning i Kroatien med 300 miljoner SEK till 1,8 miljarder SEK.

Spin Valis och alla våra kroatiska företag är mycket lönsamma. Vår avsikt är att fortsätta utveckla Spin Valis inom premiumsegmentet och tillsammans med möbeltillverkningen vid Bjelin Spacva är målet att bli en av Europas ledande möbelproducenter inom vårt produktsegment. Vi kommer att introducera Välinges högteknologiska klickmöbelteknologi i stor skala och samordna träförädling med våra andra kroatiska företag i Ogulin, Bjelovar, Vinkovci och Otok, säger Darko Pervan, ägare och VD för Pervanovo Invest AB

Presskontakt

Ellinor Persson

Ellinor Persson

Head of Marketing

Fler nyheter